បោះបង់ចោល

ការស្នើសុំបានជោគជ័យ

លេខវិញ្ញាបនបត្រនៃបញ្ញើ{{formNum}}

អ្នកដឹកជញ្ជូននឹងទៅយកបញ្ញើរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ សូមរក្សាលេខដែលអាចទាក់ទងបាន។

សូមយកលេខកូដតាមដានខាងក្រោមទៅកាន់ភ្នាក់ងារប្រមូលកញ្ចប់របស់J&Tអ៊ិចប្រេសដែលនៅជិតអ្នកបំផុតដើម្បីផ្ញើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ *សូមរំលឹក អ្នកអាចកាត់រូបថតអេក្រង់នៅទំព័រ“ព័ត៌មានលម្អិតនៃពាក្យសុំ”សម្រាប់គោលបំណងតាមដាន។

សូម​ចំណាំ

1. សូមបម្រុងទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗផ្ទាល់ខ្លួន លុបលេខសម្ងាត់សម្រាប់ដោះសោទូរស័ព្ទរបស់អ្នក មុនពេលផ្ញើទៅអ្នកដឹកជញ្ជូនរហ័ស ហើយសូមរំលឹកថាទិន្នន័យអាចនឹងបាត់បង់ក្នុងកំឡុងពេលជួសជុល។

2. សម្រាប់ឯកសិទ្ធិរបស់អ្នក សូមប្រាកដថាព័ត៌មានដែលអ្នកបានបំពេញគឺត្រឹមត្រូវ។

3. សូមរក្សាលេខវិញ្ញាបនប័ត្រនៃបញ្ញើជួសជុល ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពជួសជុល.

4. សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ដើម្បីលុបចោលឬកែសម្រួលព័ត៌មានដែលបានបំពេញ។.

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសម្រាប់ជួសជុល

{{serviceCenterName}}
{{serviceName}}
{{serverAddress}}
{{serverAddressValue}}
{{serverPhone}}

ព័ត៌មានលម្អិតនៃពាក្យសុំ

បញ្ជីនៃបញ្ញើជួសជុល

បិទ
បន្ថែមព័ត៌មានលម្អិតនៃបញ្ញើជួសជុល
បិទ

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម