ยกเลิก

กรุณากรอกข้อมูลการส่งซ่อม

สถานที่ปัจจุบัน
เวลาการเข้ารับเครื่องเป็นไปตามเวลาที่กำหนด แต่หากเกิดปัญหาขัดข้อง ทางบริษัทขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

{{ item.username }}

ชื่อลูกค้า: {{ item.username }}
เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า: {{ item.userphone }}
หมายเลขIMEI: {{ item.imei }}
รุ่นโทรศัพท์: {{ item.marketing_modelname }}
สาเหตุอาการเสีย: {{ item.troublesStr }}
รายละเอียดอาการเสีย: {{ item.userphenomenon }}
แก้ไข ลบ
แก้ไข ลบ
เพิ่มรายละเอียดการส่งซ่อม
เพิ่มรายละเอียดการส่งซ่อม
《ข้อกำหนดและนโนบายบริการซ่อมของ OPPO》 《ข้อกำหนดและนโนบายบริการซ่อมของ OPPO》
อ่านและยอมรับ《ข้อกำหนดและนโนบายบริการซ่อมของ OPPO》
ส่ง

เพิ่มรายละเอียดการส่งซ่อม

{{username}}

เพิ่มรายละเอียดการส่งซ่อม

แชทสด

แชทสด

VIP Phone Call

VIP โทร

(02)793-3005

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: (02)126-3700

โทร

(02)126-3700

8:00~18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ