Huỷ
Ghi chú
Lưu ý
1.Chỉ có thể tra cứu đối với những phiếu sửa chữa trong vòng 185 ngày đổ lại.
2.3 cách để tìm số IMEI 1:
• Bấm *#06# trên bàn phím quay số.
• Kiểm tra mặt sau của hộp.
• Vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Trạng Thái] > [IMEI1].

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

Call: 1800577776

Tổng đài

1800577776

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành