{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Garantiebeleid

Déclaration de garantie contractuelle (français)

De garantie wordt vrijwillig aangeboden door OPPO, is afzonderlijk en een aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten volgens de landelijke wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen en de rechten van de consument ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom beïnvloedt, verandert of vervangt de garantie deze rechten niet.

1. OPPO garandeert dat de producten vrij zijn van defecten in materialen en afwerking bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de betreffende gebruikershandleiding van het product, gedurende de garantieperiode (hieronder bepaald).

2. De garantie wordt verstrekt voor een periode van:


Objecten Garantieperiode
Smartphones 24 maanden Inclusief batterij en oplaadaccessoires
Wearables 24 maanden Inclusief batterij en oplaadaccessoires
Audio 24 maanden Inclusief batterij en oplaadaccessoires
Accessoires 24 maanden Toegepast op afzonderlijk gekochte accessoires
Pad 24 maanden Inclusief batterij en oplaadaccessoires

3. Het consumentenrecht staat in bepaalde landen geen beperkingen toe op de garantieperiode of op de type onderdelen die onder een garantie vallen. Daarom zijn de hierboven beschreven beperkingen in punt 2, die niet overeenstemmen met dergelijke wetten, mogelijk niet op u van toepassing.

4. In het geval van een defect in de materialen en de afwerking gedurende de garantieperiode zal OPPO of diens geautoriseerd servicecentra naar eigen goeddunken het product of relevante onderdelen daarvan repareren of vervangen.

5. Het gerepareerde product of onderdeel, of het product of onderdeel dat wordt geleverd ter vervanging van een defect product of onderdeel, moet vrij zijn van defecten in materialen en afwerking. Een functioneel gelijkwaardig gereviseerd toestel kan gebruikt worden ter reparatie of vervanging van een product of onderdeel.

6. De reparatie of vervanging van een defect product gedurende de garantieperiode wordt niet in rekening gebracht bij de consument (voor onderdelen, arbeid of anderszins). Alle vervangen defecte producten, onderdelen, borden of apparatuur worden eigendom van OPPO.

7. De garantie met betrekking tot een gerepareerd of vervangen product of onderdeel zal worden voortgezet voor de rest van de garantietermijn van het product dat werd gerepareerd of vervangen, of gedurende drie (3) maanden vanaf de datum van reparatie, welke van beide langer duurt.

8. De consument moet het originele aankoopbewijs of andere documentatie of informatie verstrekken die gevraagd of vereist worden door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de datum en plaats van aankoop. In het geval dat dergelijke informatie niet wordt gepresenteerd of onvolledig of onleesbaar is, behoudt OPPO zich het recht voor om de bovenstaande service met betrekking tot de garantieclaim te weigeren.

9. Deze garantie biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

a. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur;

b. het product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken;

c. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan OPPO of een geauthoriseerd servicecentum;

d. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht;

e. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het product;

f. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning;

g. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik;

h. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het product.

10. Deze garantie is niet beschikbaar: a) als het serienummer of de garantiezegel op het product onleesbaar, beschadigd of verwijderd is; b) als het aankoopbewijs niet aanwezig is.

11. De garantie is van toepassing op het oorspronkelijk geleverde product. De garantie is niet van toepassing op software of andere apparatuur die eigendom is van OPPO of derden. U dient echter de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker, de afzonderlijke garantieverklaring(en) en/of eventuele uitzonderingen te controleren die bedoeld zijn voor dergelijke items.

Jouw verantwoordelijkheden

Voordat u uw product aan OPPO of een geautoriseerd servicecentrum levert voor onderhoud onder deze garantie, dient u een reservekopie te maken van de inhoud van uw product, alle persoonlijke informatie te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Beperking van de aansprakelijkheid van OPPO

1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent OPPO geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.

2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan OPPO of een geautoriseerd servicecentrum voor service onder deze garantie, zal OPPO niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.

3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is OPPO niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door OPPO van deze garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. OPPO is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.

4. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de ontgrendelingsservice die wordt aangeboden door OPPO en de gerelateerde serviceprovider op eigen risico is. Tenzij anders bepaald door de wet, doen OPPO en de gerelateerde serviceprovider geen enkele vorm van ostensieve of impliciete verklaring, belofte of garantie voor de ontgrendelingsservice. Het is niet gegarandeerd dat de service aan uw eisen zal voldoen, noch is het gegarandeerd dat de service niet zal worden onderbroken. OPPO en gerelateerde serviceprovider doen geen enkele belofte of garantie met betrekking tot de tijdigheid, veiligheid en fouten van de service.

5. In elk geval, zijn OPPO en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.

6. Niets in deze garantie zal enige aansprakelijkheid van OPPO beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

7. Als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de OPPO hotline in uw land of diensten van uw lokale OPPO website.

8. Deze garantie wordt van tijd tot tijd bijgewerkt door OPPO. Raadpleeg de lokale website van OPPO voor de nieuwste versie van de garantie voor het product.

Deze garantie wordt lokaal verleend door de relevante OPPO partners die op het volgende adres worden vermeld: www.oppo.com/benl https://image.oppo.com/content/dam/oppo/common/support/warranty-policy/icon.png Dit symbool (met of zonder kader) op het apparaat, de batterijen (indien inbegrepen) en/of verpakking geeft aan dat het apparaat, de elektrische accessoires (zoals een koptelefoon, adapter of kabel) en batterijen niet via het gewone huishoudelijk afval mogen worden verwijderd.

Hotline.svg

Bel de klantenservice

080089380

Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00

Helaas kunnen wij momenteel onze service alleen in het Frans of Engels bieden.