{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Πολιτική Εγγύησης της OPPOΗ συγκεκριμένη πολιτική εγγύησης ισχύει μόνο για τα προϊόντα της OPPO που πωλούνται στην περιοχή της Ελλάδας. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στη λειτουργία συσκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η OPPO θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης.

Αντικείμενο Περίοδος Εγγύησης
Κινητό τηλέφωνο(με μπαταρία) 24 μήνες (Το κόστος των ανταλλακτικών)
Ακουστικά Bluetooth® 24 μήνες (Το κόστος των ανταλλακτικών)
Αξεσουάρ που βρίσκονται μέσα στο κουτί της συσκευής: Καλώδιο USB,φορτιστής 6 μήνες (Το κόστος των ανταλλακτικών)

Δέσμευση για την ποιότητα της εγγύησης

1. Όλα τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ είναι ολοκαίνουργια.

2. Για τα smartphones της OPPO, τα ανταλλακτικά μπορούν να απολαύσουν την αρχική περίοδο εγγύησης που απομένει ή 3 μήνες από την ημερομηνία της αντικατάστασης/επισκευής, όποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη.

3. Εάν τα αξεσουάρ πρέπει να αντικατασταθούν, θα αντικατασταθούν και η περίοδος εγγύησής τους θα ανανεωθεί.

Οδηγίες και αρχές εγγύησης

1. Απαιτείται έγκυρη κάρτα εγγύησης και τιμολόγιο για την εξασφάλιση της βασικής εγγύησης των δικαιωμάτων σας, φροντίστε να τα διαφυλάξετε.

2. Εάν χάσετε το τιμολόγιο και την απόδειξη αγοράς και δεν μπορείτε να προσκομίσετε κάποιο έγκυρο αντίγραφο αυτών των δύο, τότε θα συγκρίνουμε την ημερομηνία ακριβώς τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος και την ημερομηνία της ηλεκτρονικής κάρτας εγγύησης και θα επιλέξουμε την πιο συμφέρουσα από τις δύο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως η de facto ημερομηνία αγοράς.

3. Ορισμένα αξεσουάρ( για παράδειγμα: οδηγίες χρήσης, κάρτα εγγύησης, προστατευτική θήκη κλπ.) δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

4. Τα προϊόντα που αγοράζονται στο εξωτερικό δεν απολαμβάνουν υπηρεσίες εγγύησης στα εγχώρια κέντρα εξυπηρέτησης. Εάν πρέπει να πληρώσετε για τη συντήρηση, λάβετε υπόψη το κόστος των υλικών και παρακαλώ κλείστε εγκαίρως ραντεβού με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών(Service Center).

5. Τα αξεσουάρ (δερμάτινη θήκη, προστατευτικό οθόνης και προστατευτικές θήκες κλπ.) μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του τηλεφώνου, οπότε έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την αντικατάσταση των αξεσουάρ χωρίς να αντικαταστήσετε το τηλέφωνο.

6. Όλα τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται ανήκουν στην OPPO.

Οδηγίες για την περίοδο εκτός εγγύησης

Η συγκεκριμένη εγγύηση δεν καλύπτει ανθρωπογενείς ζημιές ούτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις που θα παρουσιασθούν κατωτέρω, ωστόσο διατίθενται υπηρεσίες επισκευής επί πληρωμή.

1. Πέραν της περιόδου εγγύησης

2. Χωρίς κάρτα εγγύησης και έγκυρη απόδειξη αγοράς, ωστόσο μπορεί να δοθεί εξαίρεση εάν ο πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι το τηλέφωνο βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης.

3. Επίσημες δεσμεύσεις που δεν προέρχονται από την OPPO, όπως για παράδειγμα από μη εξουσιοδοτημένους εμπόρους.

4. Το τηλέφωνο έχει υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης(όπως πτώση, συμπίεση, ζημιά από υγρά κλπ.).

5. Βλάβες και δυσλειτουργίες λόγω ανεξέλεγκτων εξωτερικών δυνάμεων(όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί, κεραυνοί και τροχαία ατυχήματα).

6. Μη χρήση και συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες που αποσκοπούν στην αποφυγή βλάβης και δυσλειτουργίας, όπως χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες, χρήση εξαρτημάτων που δεν ανήκουν στην OPPO, κλπ.

7. Φυσική φθορά του προϊόντος (για παράδειγμα: περίβλημα κουμπιά, οθόνη, αξεσουάρ, κλπ.).

8. Αποσυναρμολόγηση, αυτοεπισκευή, τροποποίηση, rooting και άλλες ανθρώπινες ενέργειες που προκαλούν βλάβες.

9. Τα αξεσουάρ OPPO, όπως φορτιστής αυτοκινήτου, το Power Bank και τα ακουστικά Bluetooth®, δεν εμπίπτουν στην υπηρεσία εγγύησης εάν ο Σειριακός Αριθμός δεν είναι ανιχνεύσιμος.

10. Πριν από την αποστολή της συσκευής για συντήρηση, είχε αφαιρεθεί το demo από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης.

Σημαντική ειδοποίηση και υπενθύμιση σχετικά με την αποστολή τηλεφώνων για επισκευή

1. Όταν στέλνετε ένα τηλέφωνο για επισκευή παρακαλούμε να φέρετε μαζί σας έγκυρο αντίγραφο αγοράς και το πρωτότυπο τιμολόγιο(το παραστατικό αγοράς και το τιμολόγιο πρέπει να είναι συμπληρωμένα και σφραγισμένα από τον πωλητή και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν, διαφορετικά θα θεωρηθούν άκυρα). Τα αυτοκόλλητα της κάρτας εγγύησης με τον σειριακό αριθμό IMEI δεν πρέπει να είναι σκισμένα, διαφορετικά η εγγύηση θα θεωρηθεί άκυρη.

2. Πριν στείλετε τη συσκευή για επισκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και στη συνέχεια διαγράψτε όλα τα δεδομένα(όπως αριθμούς τηλεφώνου, μηνύματα, φωτογραφίες, κλπ.) που έχετε αποθηκευμένα, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε απώλεια ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων κατά τη μετέπειτα επισκευή. Σεβόμενοι το προσωπικό σας απόρρητο, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της OPPO και το προσωπικό του δεν θα είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή την αποκατάσταση των δεδομένων σας και δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από την απώλεια ή την αποκάλυψη των δεδομένων σας.

Άλλες πληροφορίες

1. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο έχει υποστεί ζημιά από υγρά, έχει εκτεθεί σε υγρασία ή μη υποστηριζόμενη τροποποίηση, ενδέχεται να εμφανιστούν άλλα προβλήματα μετά την εξέταση και επεξεργασία του τηλεφώνου. Για παράδειγμα εάν το τηλέφωνο μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις πριν από την επισκευή αλλά δεν μπορεί μετά από αυτήν, αυτό θα θεωρείται ως πρόβλημα που προκαλείται από πρότερη ζημιά και δεν μπορεί να επιδιορθωθεί. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών(Service Center) ενδέχεται να σας ζητήσει να υπογράψετε μια ξεχωριστή συμφωνία επισκευής πριν από την επισκευή σύμφωνα με αυτές τις περιπτώσεις.

2. Εάν η πολιτική υπηρεσιών συγκρούεται με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, τότε όλοι οι νόμοι και κανονισμοί της χώρας έχουν προτεραιότητα.

3. Σε περίπτωση που ζητήσετε την υπηρεσία ξεκλειδώματος κινητής συσκευής για οποιονδήποτε λόγο, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

(i) Το υπάρχον λογισμικό OPPO στη συσκευή θα διαγραφεί στο σύνολό του και θα εγκατασταθεί ένα νέο λογισμικό OPPO σύμφωνα με το μοντέλο της συσκευής, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των δεδομένων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

(ii) Πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής, όπως ταυτότητα, κάρτα εγγύησης, απόδειξη αγοράς και οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα έγγραφα για σκοπούς επαλήθευσης, διαφορετικά η OPPO ή/και ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών θα απορρίψει το αίτημά σας για υπηρεσία ξεκλειδώματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συμφωνείτε ρητά ότι η υπηρεσία ξεκλειδώματος συσκευής που παρέχεται από την OPPO ή/και τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών γίνεται με δική σας ευθύνη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η OPPO ή/και ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών δεν προβαίνει σε καμία μορφή ρητής ή σιωπηρής δήλωσης, υπόσχεσης ή εγγύησης ότι η παροχή της υπηρεσίας ξεκλειδώματος συσκευής θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη και ασφαλή παροχή υπηρεσίας, ούτε για την εμφάνιση τυχόν σφαλμάτων που προκύπτουν από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.