{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Algemene voorwaarden met betrekking tot OPPO Premium Service

1. OPPO Premium Service Voorwaarden

Eindapparaat: Met Eindapparaat wordt verwezen naar de Find X5 Series

1.1. De OPPO Premium Service wordt geleverd door de officiële OPPO service center of door een geautoriseerde service center onder voorbehoud van de algemene voorwaarden.

1.2. Het doel van de OPPO Premium Service is het weghalen van irritaties rondom het gebruik van uw telefoon. Dit bevat:

i. Internationale Garantie Service

* Beschikbare services zijn afhankelijk van de plaats waar de service geleverd wordt.

1.3. Internationale garantie service: Is beschikbaar in alle landen die deze service kunnen aanbieden en reparaties die hier onder vallen worden gratis aangeboden binnen de garantieperiode. Houd er rekening mee dat de Find X5 Lite niet onder de Internationale garantie service valt. Zie de verklaring van verantwoordelijkheden met betrekking tot internationale garantie service voor meer informatie.

1.4. Gratis Send-in Repair Service: Houd er rekening mee dat hier wordt verwezen naar de gratis verzendkosten voor de reparatieservice bij verzending (binnen de garantie) die wordt geclaimd op de officiële website van OPPO of bij het oorspronkelijke verkooppunt. Voor apparaten die geen garantie meer hebben of buiten deze garantie vallen, worden de kosten van reparatie niet gedekt.

1.5. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, zal het OPPO servicecentrum, de OPPO premium service leveren op basis van de lokale beschikbaarheid van de materialen om een betere gebruikerservaring te garanderen.

1.6. Voor het verkrijgen van relevante informatie dient u toestemming te verlenen door ondertekening van het afleverbewijs en de betreffende verklaring; anders behoudt het OPPO klantenservice centrum zich het recht voor om de service te weigeren.

1.7. Koop het eindapparaat via het kanaal dat officieel is erkend door OPPO, anders behoudt het klantenservicecentrum zich het recht voor om de service te weigeren voor een apparaat dat niet via een officieel kanaal is gekocht.

1.8. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als gevolg van de geleverde service uw apparaat/gerepareerd materiaal er anders uitziet of functioneert, en dat de veiligheidsnormen/markering voor uw apparaat/gerepareerd materiaal mogelijk alleen van toepassing is op de plaats waar de service wordt verleend vanwege de vereisten van de lokale wetgeving, aangezien deze kunnen verschillen van de vereisten van de wet op de plaats waar u uw apparaat hebt gekocht.

Belangrijke notitie: klanten moeten ervoor zorgen dat er voor reparatie een volledige back-up van de apparaat gegevens wordt gemaakt. Het officiële OPPO-servicecentrum of geautoriseerd servicecentrum is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gegevens van het apparaat.

2. De volgende gevallen worden niet gedekt door de OPPO Premium Service:

2.1. Toestellen die niet worden gedekt door de OPPO Premium-service volgens het lokale beleid (de plaats waar het eindapparaat is gekocht).

2.2. Apparaten die verkocht zijn bij niet officiële verkooppunten.

2.3. Alle apparaten die zijn aangepast, gerepareerd of afgebroken door onbevoegde partijen.

2.4. Apparaten die de geldigheidsperiode van bepaalde serviceproducten overschrijden.

2.5. Apparaten die worden verhuurd en/of uitgeleend aan anderen of fraude.

2.6. Apparaten die opzettelijk beschadigd of frauduleus zijn.

2.7. Apparaten waarvan niet kan worden geverifieerd of ze worden gedekt door OPPO Care Product vanwege een onvolledige IMEI of een andere geregistreerde IMEI.

2.8. Weigering om het ontvangstbewijs en de bijbehorende verklaring te ondertekenen.

2.9. Alle risico's en wettelijke aansprakelijkheden of verliezen die verband houden met een overdracht als gevolg van verschillen in het product nadat u de OPPO Premium-service hebt verkregen.

2.10. Enig verlies van winst, inkomen of tijd als gevolg van persoonlijke zakelijke activiteiten als gevolg van verschillen in het product nadat u de OPPO Premium-service hebt verkregen.

2.11. Elk onvermogen om uw apparaat te gebruiken, veroorzaakt door een regio overschrijdende fout in plaats van een apparaat fout (zoals de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot internet omdat het de netwerkfrequentie die in die regio wordt gebruikt niet ondersteunt).

2.12. Buiten de reikwijdte van het juridische dienstbeleid op de plaats waar de dienst wordt verleend.Livechat

Live Chat

Maandag - Zondag 09:00 - 18:00

Hotline.svg

Bel de klantenservice

0800-0221129

Maandag tot vrijdag

van 9:00 tot 18:00

Email us

Email ons

service center

Service Center