OPPO Warranty PolicyThis warranty policy applies to OPPO products sold in INDIA. In the event that performance failure occurs from normal use during the warranty period, OPPO will provide maintenance services free of charge.

Kennisgeving van beperkte garantie (Nederlands)

De garantie wordt vrijwillig aangeboden door OPPO, is afzonderlijk en een aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten volgens de landelijke wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen en de rechten van de consument ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom beïnvloedt, verandert of vervangt de garantie deze rechten niet.

1. OPPO garandeert dat de producten vrij zijn van defecten in materialen en afwerking bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de betreffende gebruikershandleiding van het product, gedurende de garantieperiode (hieronder bepaald).

2. De garantie wordt verstrekt voor een periode van:


Objecten Garantieperiode
Ingebouwde batterij 24 maanden Onderdelen en arbeidskosten & Gratis project
Battery 12 months Onderdelen en arbeidskosten & Gratis project
Externe batterij 12 maanden Device components/parts & Gratis project
Headsets, datalijnen, opladers en andere
willekeurige elektronische accessoires
24 maanden Device components/parts & Gratis project

3. Het consumentenrecht staat in bepaalde landen geen beperkingen toe op de garantieperiode of op de type onderdelen die onder een garantie vallen. Daarom zijn de hierboven beschreven beperkingen in punt 2, die niet overeenstemmen met dergelijke wetten, mogelijk niet op u van toepassing.

4. In het geval van een defect in de materialen en de afwerking gedurende de garantieperiode zal OPPO of diens geautoriseerd servicecentra naar eigen goeddunken het product of relevante onderdelen daarvan repareren of vervangen.

5. Het gerepareerde product of onderdeel, of het product of onderdeel dat wordt geleverd ter vervanging van een defect product of onderdeel, moet vrij zijn van defecten in materialen en afwerking. Een functioneel gelijkwaardig gereviseerd toestel kan gebruikt worden ter reparatie of vervanging van een product of onderdeel.

6. De reparatie of vervanging van een defect product gedurende de garantieperiode wordt niet in rekening gebracht bij de consument (voor onderdelen, arbeid of anderszins). Alle vervangen defecte producten, onderdelen, borden of apparatuur worden eigendom van OPPO.

7. De garantie met betrekking tot een gerepareerd of vervangen product of onderdeel zal worden voortgezet voor de rest van de garantietermijn van het product dat werd gerepareerd of vervangen, of gedurende drie (3) maanden vanaf de datum van reparatie, welke van beide langer duurt.

8. De consument moet het originele aankoopbewijs of andere documentatie of informatie verstrekken die gevraagd of vereist worden door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de datum en plaats van aankoop. In het geval dat dergelijke informatie niet wordt gepresenteerd of onvolledig of onleesbaar is, behoudt OPPO zich het recht voor om de bovenstaande service met betrekking tot de garantieclaim te weigeren.

9. Deze garantie biedt geen dekking voor gebreken en schade als gevolg van:

a. normale slijtage van de apparatuur of de normale veroudering van apparatuur;
b. het product niet op een normale en gewoonlijke wijze gebruiken;
c. elke demontage, reparatie, wijziging of aanpassing uitgevoerd door iemand anders dan OPPO of een geauthoriseerd servicecentum;
d. onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeval, ongeacht de toedracht;
e. onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie of enige wijziging of aanpassing van het product;
f. morsen van etenswaren of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een onjuiste spanning;
g. krassen op of schade aan kunststof oppervlakken en alle andere uitwendig blootgestelde delen als gevolg van normaal gebruik;
h. gebruik buiten het toegestane gebruik volgens de gebruikershandleiding van het product.

10. Deze garantie is niet beschikbaar: a) als het serienummer of de garantiezegel op het product onleesbaar, beschadigd of verwijderd is; b) als het aankoopbewijs niet aanwezig is.

11. De garantie is van toepassing op het oorspronkelijk geleverde product. De garantie is niet van toepassing op software of andere apparatuur die eigendom is van OPPO of derden. U dient echter de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker, de afzonderlijke garantieverklaring(en) en/of eventuele uitzonderingen te controleren die bedoeld zijn voor dergelijke items.

Jouw verantwoordelijkheden

Voordat u uw product aan OPPO of een geautoriseerd servicecentrum levert voor onderhoud onder deze garantie, dient u een reservekopie te maken van de inhoud van uw product, alle persoonlijke informatie te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Beperking van de aansprakelijkheid van OPPO

1. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierboven zijn uiteengezet, verleent OPPO geen andere garanties, expliciet of impliciet, bij wet of anderszins, met betrekking tot het product, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het consumentenrecht in sommige landen staat beperkingen op grond van een productgarantie niet toe en daarom zijn bepaalde beperkingen in dit garantiedocument mogelijk niet op u van toepassing.

2. Als u geen back-up maakt van uw gegevens voor de levering van uw product aan OPPO of een geautoriseerd servicecentrum voor service onder deze garantie, zal OPPO niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan of verlies van programma's, gegevens, simkaarten of verwisselbare opslagmedia.

3. Voor zover toegestaan door lokale wetgeving is OPPO niet aansprakelijk voor enig verlies als dat geen redelijkerwijs te verwachten gevolg is van een schending door OPPO van deze garantie. Als consument mag uw gebruik van de apparaten niet-commercieel zijn. OPPO is daarom niet aansprakelijk voor enig tijdverlies, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaarcontracten of verlies dat voortkomt uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het apparaat.

4. In elk geval, zijn OPPO en de aansprakelijkheid van haar leverancier onder deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de consument daadwerkelijk voor het product heeft betaald of de huidige vervangingswaarde, afhankelijk van welke van de twee hoger is.

5. Niets in deze garantie zal enige aansprakelijkheid van OPPO beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude, een frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

6. Als u problemen ondervindt, neem dan contact op met de OPPO hotline in uw land of diensten van uw lokale OPPO website.

7. Deze garantie wordt van tijd tot tijd bijgewerkt door OPPO. Raadpleeg de lokale website van OPPO voor de nieuwste versie van de garantie voor het product.

Deze garantie wordt lokaal verleend door de relevante OPPO partners die op het volgende adres worden vermeld: www.oppo.com/nl
https://consumer-img.huawei.com/content/dam/huawei-cbg-site/weu/fr/support/supportv2/warranty-policy/fr_wp.png Dit symbool (met of zonder kader) op het apparaat, de batterijen (indien inbegrepen) en/of verpakking geeft aan dat het apparaat, de elektrische accessoires (zoals een koptelefoon, adapter of kabel) en batterijen niet via het gewone huishoudelijk afval mogen worden verwijderd.


In Warranty quality commitment

1. All replacement parts and accessories are brand new.

2. For OPPO smartphones, replacement parts can enjoy the original remaining warranty period or 3 months from the date of the replacement warranty, whichever is longer.

In Warranty instructions and principles

1. A valid warranty card and invoice are required to ensure the basic guarantee of your rights, please be sure to keep them safe;

2. If you lose the invoice and proof of purchase and are unable to provide a copy of a valid invoice and proof of purchase, we will compare the date exactly three months after the manufacture date of the products and the date of the E-warranty card and select the more beneficial of the two to serve as the de-facto purchase date;

3. Some accessories (for example: manual, warranty card, protect shell.) are not covered by this warranty;

4. Products purchased overseas do not enjoy warranty services in domestic service centers. If you must pay for maintenance, take into consideration the material cost and please make an appointment with the Customer Service Center ahead of time;

5. Accessories (leather casing, screen protector and protective casing) etc. can affect the proper functioning of the phone, you may request the accessories to be replaced without replacing the phone;

6. All replaced parts are owned by OPPO.

Instruction for Out of Warranty

This warranty does not cover man-made damage nor any of the following conditions, however, paid repair services are available.

1. Beyond the warranty period

2. No warranty card and valid proof of purchase, however an exception can be granted if the customer can prove that the phone is within the warranty period;

3. Non-OPPO official warranty commitments, such as verbal commitments by dealers;

4. The phone is damaged due to improper use (such as falling, squeezing, liquid damage, etc.);

5. Damage and malfunction due to uncontrollable external forces (such as floods, fires, earthquakes, lightning strikes and traffic accidents);

6. Failure to use and maintain the product according to the instructions that lead to damage or malfunction, such as use under extreme temperatures, use of non-OPPO accessories, etc.;

7. Product's natural wear and tear (for example: casing, buttons, display, accessories, etc.);

8. Disassembly, self-repair, modification, rooting and other human behavior that causes damage.

9. OPPO accessories including Car Charger, Power Bank, Bluetooth Earphone cannot enjoy warranty service if the Serial number is untraceable.

Important notice and backup reminder for sending phones in for repair

1. When sending a phone in for repair, please bring a copy of the valid proof of purchase and the original invoice (purchase voucher and invoice must be completed and sealed by the seller, and may not be altered, otherwise they will be regarded as invalid). Warranty card IMEI serial number stickers must not be torn, or the warranty will be invalid.

2. Before sending the device in for repair, please backup and then delete all the data (such as phone numbers, texts, pictures, etc.) that you have stored, so as to avoid any loss or disclosure during subsequent repair. To respect your privacy, OPPO Customer Service Center and its staff will not be responsible for backing up or restoring data for you, and will not be responsible for any consequences resulting from the loss or disclosure of data.

Other information

1. Under circumstances where the phone has been subjected to damp conditions, liquid damage, or unsupported modification, other issues may occur after the phone has been processed. If the phone is able to make calls before repair but unable to after repair, this is considered to be a problem caused by the error itself and cannot be repaired. The Customer Service Center may require you to sign a separate repair agreement prior to repair accordingly under such circumstances;

2. If the service policy conflicts with national laws and regulations, all the laws and regulations of the country shall take priority.

* For Find X2 series, Reno 10x Zoom and Find X users, you can now enjoy International Warranty Service.

Bel de klantenservice

Bel de klantenservice 08000221129 Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00
08000221129 Bel de klantenservice
Bel de klantenservice
08000221129 Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00

suspension button icon