{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

{{ pageConfig.searchFliter }}
{{ pageConfig.searchFliter }}
{{ problem.label }}
{{ model.label }}
{{ pageConfig.searchCancel }}
 • {{ pageConfig.searchRec }}
  • {{ pageConfig.searchArticles }}
  • {{ itm.name }} {{ itm }}
  • {{ searchValText }}
  {{pageConfig.useProduct}}:
  {{useProductText}}
  {{pageConfig.systemCategory}}:
  {{systemCategoryText}}

  {{ detailData.title }}

  {{ pageTranslation.faqNoData }}

  {{detailData._title}}

  {{pageTranslation.useProduct}}: {{ detailData.useProduct&&detailData.useProduct.length>0? detailData.useProduct.join(','):pageTranslation.useProduct_placeholder}} {{pageTranslation.systemCategory}}: {{detailData.systemCategory&&detailData.systemCategory.length>0?detailData.systemCategory.join(','):pageTranslation.systemCategory_placeholder}}
  {{ pageTranslation.contentProblem }}
  {{ pageTranslation.yes }}
  {{ pageTranslation.no }}
  {{ pageTranslation.contentProblem }}
  {{ pageTranslation.yes }}
  {{ pageTranslation.no }}
  {{ pageTranslation.feedbackEnd }}
  {{ pageTranslation.feedbackIng }}
  • {{ itm.name }}
  {{ pageTranslation.submit }}
  {{ pageTranslation.feedbackEnd }}
  {{ pageTranslation.noAgree }}
  • {{ itm.name }}
  {{ pageTranslation.submit }}
  {{pageTranslation.useProduct}}:
  {{useProductText}}
  {{pageTranslation.systemCategory}}:
  {{systemCategoryText}}

  Trò chuyện trực tiếp

  Trò chuyện trực tiếp

  8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

  Call: 1800 588841

  Tổng đài

  1800 588841

  8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

  Trừ chủ nhật và ngày lễ

  Trung tâm Bảo Hành

  Trung tâm Bảo Hành