Huỷ

Điều khoản và nội dung dịch vụ OPPO Premium Service

1. Chính sách dịch vụ OPPO Premium Service 

Áp dụng cho sản phẩm: Find X5 Pro 5G.

1.1 Dịch vụ OPPO Premium Service được cung cấp bởi OPPO Service Center chính thức hoặc Serivce Center được ủy quyền theo điều khoản và nội dung của dịch vụ OPPO Premium Service.

 

1.2 Dịch vụ OPPO Premium nhắm vào việc loại bỏ sự cố trong khi bạn sử dụng thiết bị của mình. bao gồm:  

i. Dịch vụ bảo hành quốc tế 

ii. Phục vụ chuyên biệt 

iii. Kỹ Thuật Viên chuyên biệt 

* Các dịch vụ có sẵn khác tùy thuộc vào nơi cung cấp dịch vụ.  

1.3 Dịch vụ Bảo hành Quốc tế (IWS): Dịch vụ này luôn được cung cấp ở tất cả các quốc gia và khu vực nơi có dịch vụ IWS với chi phí bảo hành được miễn phí trong thời hạn bảo hành (với điều kiện sản phẩm đủ điều kiện bảo hành). Xem tuyên bố về trách nhiệm liên quan đến dịch vụ Bảo hành Quốc tế để biết thêm chi tiết.

1.4 Các dịch vụ giá trị gia tăng khác không được đề cập ở trên phải tuân theo chính sách nơi cung cấp dịch vụ.

1.5 Trong phạm vi được pháp luật tại mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép, OPPO Service Center tại nơi cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp dịch vụ OPPO Premium Service dựa trên khả năng của địa phương đó để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm người dùng tốt nhất.

1.6 Bạn cần cấp phép cho phép chúng tôi có được thông tin của bạn bằng cách ký trên biên bản nhận và trả thiết bị, cùng các văn bản liên quan khác; Mặt khác, OPPO Service Center có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu không được bạn đồng ý nội dung này.

1.7 Vui lòng mua thiết bị thông qua một kênh phân phối và bán chính thức được OPPO công nhận, nếu không, Trung tâm dịch vụ khách hàng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho một thiết bị không được mua thông qua kênh chính thức.

1.8 Bạn hiểu và đồng ý rằng là kết quả của dịch vụ được cung cấp, linh kiện thay thế/ thiết bị đổi mới của bạn có thể thay đổi về ngoại quan hoặc chức năng, và các tiêu chuẩn/ nhãn hiệu thương mại cho thiết bị/ tài liệu được sửa chữa của bạn chỉ có thể được áp dụng cho nơi cung cấp dịch vụ do các yêu cầu của luật pháp quốc gia và vùng lãnh thổ sở tại vì nó có thể khác với các yêu cầu của pháp luật ở nơi bạn đã mua thiết bị của mình.

Lưu ý quan trọng : Quý khách hàng cần đảm bảo dữ liệu trên thiết bị đã được sao lưu hoàn toàn trước khi sửa chữa. OPPO Service Center hoặc Trung Tâm Dịch Vụ được ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu trên thiết bị hoặc thiệt hại liên quan.

2. Các yếu tố không thuộc dịch vụ OPPO Premium Service

2.1 Các model không được hưởng dịch vụ OPPO Premium Service theo chính sách địa phương (nơi mua thiết bị).

2.2 Các thiết bị không được bán thông qua các kênh chính thức.

2.3 Bất kỳ thiết bị nào được sửa đổi, sửa chữa ngoài, trao đổi bởi các bên trái phép.

2.4 Thiết bị vượt quá thời gian hiệu lực của các sản phẩm dịch vụ nhất định.

2.5 Thiết bị thuê và mượn từ người khác, hoặc thiết bị mất cắp. 

2.6 Các thiết bị bị hư hỏng có chủ ý hoặc dàn dựng.

2.7 Các thiết bị không thể được xác minh được nguồn gốc do IMEI không hoàn chỉnh hoặc IMEI được chỉnh sửa.

2.8 Từ chối ký các biên bản nhận/ trả thiết bị và các văn bản liên quan.

2.9 Tất cả rủi ro và trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất liên quan đến bất kỳ sự chuyển nhượng nào do bất kỳ sự khác biệt nào trong sản phẩm sau khi bạn nhận được OPPO Premium Service.

2.10 Bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, thu nhập hoặc thời gian phát sinh do bất kỳ hoạt động kinh doanh cá nhân nào do bất kỳ sự khác biệt nào trong sản phẩm sau khi bạn nhận OPPO Premium Service.

2.11 Thiết bị không đáp ứng một số chức năng do di chuyển giữa các khu vực chứ không phải do lỗi thiết bị gây ra (chẳng hạn như không có khả năng truy cập internet vì nó không hỗ trợ tần số mạng được áp dụng trong vùng đó).

2.12 Vượt quá phạm vi chính sách dịch vụ pháp lý tại nơi cung cấp dịch vụ.Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

Call: 1800577776

Tổng đài

1800577776

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành