Huỷ

Điều khoản và nội dung dịch vụ OPPO Premium Service

1. Chính sách dịch vụ OPPO Premium Service 

Áp dụng cho sản phẩm: Find X3 Pro.

1.1 Dịch vụ OPPO Premium Service được cung cấp bởi OPPO service center chính thức hoặc Serivce Center được ủy quyền theo điều khoản và nội dung của dịch vụ OPPO Premium Service.  

1.2 Dịch vụ OPPO Premium nhắm vào việc loại bỏ rắc rối của bạn trong khi bạn sử dụng thiết bị của mình. bao gồm:  

i. Dịch vụ bảo hành quốc tế 

ii. Phục vụ chuyên biệt 

iii. Dịch vụ bảo hành tận nơi 

* Các dịch vụ hiện có dựa trên các điều kiện tỉnh thành địa phương.  

1.3 Dịch vụ Bảo hành Quốc tế (IWS): Dịch vụ này luôn được cung cấp ở tất cả các quốc gia và khu vực nơi có dịch vụ IWS và chi phí bảo hành được miễn phí trong thời hạn bảo hành (với điều kiện sản phẩm đủ điều kiện bảo hành). Xem tuyên bố về trách nhiệm liên quan đến dịch vụ bảo hành quốc tế để biết thêm chi tiết.

1.4 Dịch vụ Bảo hành tận nơi : Dịch vụ được triển khai ở một số quốc gia và khu vực nhất định. Các hướng dẫn và cách thức áp dụng sẽ dựa theo các điều kiện và chính sách tại quốc gia và khu vực cụ thể.

1.5 Các dịch vụ giá trị gia tăng khác không được đề cập ở trên phải tuân theo chính sách nơi cung cấp dịch vụ.

1.6 Trong phạm vi được pháp luật tại mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép, OPPO Service Center tại nơi cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp dịch vụ OPPO Premium Service dựa trên khả năng của địa phương đó để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm người dùng tốt nhất.

1.7 Bạn cần cấp phép cho phép chúng tôi có được thông tin của bạn bằng cách ký trên biên bản nhận và trả thiết bị, cùng các văn bản liên quan khác; Mặt khác, OPPO Service Center có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu không được bạn đồng ý nội dung này.

1.8 Vui lòng mua thiết bị thông qua một kênh phân phối và bán chính thức được OPPO công nhận, nếu không, Trung tâm dịch vụ khách hàng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho một thiết bị không được mua thông qua kênh chính thức.

1.9 Bạn hiểu và đồng ý rằng là kết quả của dịch vụ được cung cấp, linh kiện thay thế/thiết bị đổi mới của bạn có thể thay đổi về ngoại quan hoặc chức năng, và các tiêu chuẩn/nhãn hiệu thương mại cho thiết bị/tài liệu được sửa chữa của bạn chỉ có thể được áp dụng cho nơi cung cấp dịch vụ do các yêu cầu của luật pháp quốc gia và vùng lãnh thổ sở tại vì nó có thể khác với các yêu cầu của pháp luật ở nơi bạn đã mua thiết bị của mình.

Ghi chú quan trọng:Khách hàng sẽ đảm bảo dữ liệu thiết bị đã được sao lưu hoàn toàn trước khi sửa chữa. OPPO Service center hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu thiết bị hoặc thiệt hại liên quan.

2. Các yếu tố không được hưởng dịch vụ OPPO Premium Service

2.1 Các model không được hưởng dịch vụ OPPO Premium Service theo chính sách địa phương (nơi mua thiết bị).

2.2 Các thiết bị không được bán thông qua các kênh chính thức.

2.3 Bất kỳ thiết bị nào được sửa đổi, sửa chữa ngoài, trao đổi bởi các bên trái phép.

2.4 Thiết bị vượt quá thời gian hiệu lực của các sản phẩm dịch vụ nhất định.

2.5 Thiết bị thuê và mượn từ người khác, hoặc thiết bị mất cắp. 

2.6 Các thiết bị bị hư hỏng có chủ ý hoặc dàn dựng.

2.7 Các thiết bị không thể được xác minh được nguồn gốc do IMEI không hoàn chỉnh hoặc IMEI được chỉnh sửa.

2.8 Từ chối ký các biên bản nhận/trả thiết bị và các văn bản liên quan.

2.9 Tất cả các rủi ro và nợ phải trả hoặc tổn thất pháp lý liên quan đến bất kỳ sự chuyển khoản nào do bất kỳ sự khác biệt nào trong sản phẩm sau khi bạn có được dịch vụ Oppo Premium Service.

2.10 Hành vi kinh doanh cá nhân có thể gây ra bởi sự khác biệt của dịch vụ này dẫn đến ảnh hưởng tới lợi nhuận, thu nhập hoặc tổn thất thời gian cá nhân sau khi bạn có được dịch vụ OPPO Premium Service.

2.11 Thiết bị không đáp ứng một số chức năng do di chuyển giữa các khu vực chứ không phải do lỗi thiết bị gây ra (chẳng hạn như không có khả năng truy cập internet vì nó không hỗ trợ tần số mạng được áp dụng trong vùng đó).

2.12 Vượt quá phạm vi chính sách dịch vụ pháp lý tại nơi cung cấp dịch vụ.

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

Call: 1800577776

Tổng đài

1800577776

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành