Huỷ

Kiểm tra đặt lịch

{{ sendTips }}
Kiểm tra ngay
Dịch vụ Bảo hành không áp dụng cho các hư hỏng do tai nạn, lạm dụng chức năng, ngấm chất lỏng, hỏa hoạn, động đất hoặc nguyên nhân bên ngoài khác và hao mòn theo thời gian, chi tiết vui lòng tham khảo Chính sách bảo hành máy OPPO. Ba cách để tìm số IMEI:

Đặt chỗ của tôi

Bạn có chắc chắn muốn hủy đặt lịch không?

{{ cancelReason.length }} / 500
Hủy Xác nhận

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

Call: 1800577776

Tổng đài

1800577776

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành