OPPO အကူအညီမှ ကြိုဆိုပါသည်
Friendly, Convenient
& Professional

အမေးများသည့် Topic များ

ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ

အမေးများသည့် Topic များ

သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှု စင်တာ

OPPO တရားဝင် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများတွင်အာမခံ အပိုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပြီး ကျွမ်းကျင်သည့် နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာများမှ သင့်ဖုန်းကို ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ စင်တာထဲသို့ ခြေလှမ်းဝင်သည့်အချိန်မှစ၍ ဝန်ထမ်းမှ သင့်အား ကူညီပေးသွားပါမည်။

OPPO service center OPPO service center

OPPO တရားဝင် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများတွင်အာမခံ အပိုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပြီး ကျွမ်းကျင်သည့် နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာများမှ သင့်ဖုန်းကို ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ စင်တာထဲသို့ ခြေလှမ်းဝင်သည့်အချိန်မှစ၍ ဝန်ထမ်းမှ သင့်အား ကူညီပေးသွားပါမည်။

 

O Happenings
Services

SIMU-MM1127.jpg
Services
3 min read

ဝန်ဆောင်မှုသည်ပြုပြင်ခြင်းထက်ပိုပါသည်

OPPO ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင်အဆင်ပြေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။

cover2.jpg
Services
3 min read

OPPO Service Center Image Upgrade

ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများကိုလာရောက်စူးစမ်းလေ့လာဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။

cover.jpg
Services
3 min read

တရားမဝင်ပြုပြင်ခြင်း VS တရားဝင်ပြုပြင်ခြင်း

၏တရားဝင်ပြုပြင်ခြင်းသည်သင်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သင့်ပါသည်။

Explore More

ဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်များ

[OPPO Global Service Center အဆင့်မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်] စံအသစ် • ရူပါရုံသစ် • အတွေ့အကြုံသစ်

OPPO International Warranty Service

[OPPO International Warranty Service(IWS)] သင့်ဖုန်းကို မည်သို့ အလေးထားကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ သင့်ဖုန်းပြုပြင်ဖို့ရန် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို သင်ရှာဖွေနေကြောင်းလည်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ IWS ခရီးထွက်လည်း စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။

Warranty Policy

[OPPO ကုန်ပစ္စည်း အာမခံ မူဝါဒ] Know what's covered

  • ဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်များ

    [OPPO Global Service Center အဆင့်မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်] စံအသစ် • ရူပါရုံသစ် • အတွေ့အကြုံသစ်

  • OPPO International Warranty Service

    [OPPO International Warranty Service(IWS)] သင့်ဖုန်းကို မည်သို့ အလေးထားကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ သင့်ဖုန်းပြုပြင်ဖို့ရန် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို သင်ရှာဖွေနေကြောင်းလည်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ IWS ခရီးထွက်လည်း စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။

  • Warranty Policy

    [OPPO ကုန်ပစ္စည်း အာမခံ မူဝါဒ] Know what's covered

ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ

သင့်အတွက် အမြဲ ရှိနေပါသည်

OPPO Official Customer Service