{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာမခံဝန်ဆောင်မှု OPPO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာမခံဝန်ဆောင်မှု

OPPO ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာမခံဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ။

သတ်မှတ်ထားသောစက်ပစ္စည်းများအတွက် IWS ရရှိနိုင်သည့် နိုင်ငံများ / ဒေသများရှိ OPPO ၏တရားဝင်စင်တာများတွင်အာမခံ၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် upgrade ခြင်း ၀န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါ

 • အာမခံဝန်ဆောင်မှု

  တည်ရှိနေသည့်နိုင်ငံ၏ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဖုန်းဝယ်ထားသည့်သက်သေအထောက်အထား နှင့်အာမခံကဒ်ကိုပါယူဆောင်သွားပါ။ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှဖုန်းကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်၊အာမခံဘောင်အတွင်းဝင်သည်ဆိုပါက၊အခမဲ့အာမခံဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။

 • အာမခံမရှိတော့ပါ

  အာမခံကျော်သွားခြင်း(သို့)အာမခံပျက်သွားသည့်ဖုန်းများမှာ၊ပစ္စည်းဖိုးကုန်ကျခံပြီးရောက်ရှိနေသည့်နိုင်ငံတွင်ပြုပြင်နိုင်သည်။ပစ္စည်းဖိုးမှာရောက်ရှိနေသည့်နိုင်ငံ၏သက်မှတ်ထားသည့်ဈေးနှုန်းကိုပေးဆောင်ရပါမည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့်အပိုပစ္စည်းများ

  အသုံးပြုနိုင်သည့်အပိုပစ္စည်းများ

  • စက်ပြား

  • မှန်

  • ဘက်ထရီ

  • ဘက်ထရီကာဗာ

  • အခြားအပိုပစ္စည်းများ

 • စနစ်မြှင့်တင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု

  သင့်ဖုန်းကိုဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ယူဆောင်သွားပေးပါ။သင့်ဖုန်းအားနောက်ဆုံးထွက် version အထိမြှင့်တင်ပေးပါမည်။

 • အာမခံဝန်ဆောင်မှု

  တည်ရှိနေသည့်နိုင်ငံ၏ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ဖုန်းဝယ်ထားသည့်သက်သေအထောက်အထား နှင့်အာမခံကဒ်ကိုပါယူဆောင်သွားပါ။ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှဖုန်းကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်၊အာမခံဘောင်အတွင်းဝင်သည်ဆိုပါက၊အခမဲ့အာမခံဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။

 • အာမခံမရှိတော့ပါ

  အာမခံကျော်သွားခြင်း(သို့)အာမခံပျက်သွားသည့်ဖုန်းများမှာ၊ပစ္စည်းဖိုးကုန်ကျခံပြီးရောက်ရှိနေသည့်နိုင်ငံတွင်ပြုပြင်နိုင်သည်။ပစ္စည်းဖိုးမှာရောက်ရှိနေသည့်နိုင်ငံ၏သက်မှတ်ထားသည့်ဈေးနှုန်းကိုပေးဆောင်ရပါမည်။ အသုံးပြုနိုင်သည့်အပိုပစ္စည်းများ

  အသုံးပြုနိုင်သည့်အပိုပစ္စည်းများ

  • စက်ပြား

  • မှန်

  • ဘက်ထရီ

  • ဘက်ထရီကာဗာ

  • အခြားအပိုပစ္စည်းများ

 • စနစ်မြှင့်တင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု

  သင့်ဖုန်းကိုဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ယူဆောင်သွားပေးပါ။သင့်ဖုန်းအားနောက်ဆုံးထွက် version အထိမြှင့်တင်ပေးပါမည်။

အမျိုးအစား,နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများ

အမျိုးအစား,နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများ အမျိုးအစား,အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအတွက်အကြုံးဝင်သည့်နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများ

 • {{ item }}

မေးများသည့်မေးခွန်းများ

 • {{ item.title }}

 • {{ item.title }}
  ခေါက်ပါ

အေမးအားလံုးကိုၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါ

ခေါက်ပါ

OPPO International Warranty Service ၏Terms & Conditions ကိုကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
{{ selectModel ? selectModel : "ပုံစံရွေးပါ" }}
{{ selectModel ? "ထောက်ပံ့နိုင်ငံများ / ဒေသများ" : "ရွေးချယ်ပါ"}}
ပြန်လည်ရွေးချယ်ပါ
 • {{ item }}