သတိပြုချက်

1.185ရက်အတွင်းဖုန်းပြင်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသာလျှင်စနစ်မှထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ ပြုပြင်သောဘောင်ချာနံပါတ်များကိုOPPO တရားဝင်သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှထုတ်ပေးသည့်ဘောင်ချာတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။

2.IMEI နံပါတ်ကိုစစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းသုံးခု

• *#06#သို့ခေါ်ပြီး၊IMEI နံပါတ်စစ်ဆေးလိုက်ပါ။
• ကုန်ပစ္စည်းဗူး၏အောက်ခြေတွင်လဲစစ်ဆေးနိုင်သည်။
• [ဆက်တင်များ] သို့ဝင်ပြီး> [ဖုန်း၏အကြောင်း] > [အခြေအနေ] > [IMEI]