{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Poznámka

1. Neoriginálne batérie a nabíjačky tretích strán môžu byť nesprávne navrhnuté alebo nekompatibilné, čo by mohlo spôsobiť bezpečnostné problémy. Servisné strediská, ktoré nie sú oficiálnymi servisnými strediskami OPPO, nemusia disponovať správnymi nástrojmi a používať postupy na opravu, keďže neabsolvovali riadne školenie pre opravu výrobkov OPPO. Následne môžu byť neodborným zásahom batérie alebo iné náhradné diely poškodené pri oprave, čo môže spôsobiť diskomfort pri používaní alebo bezpečnostné problémy.

2. Originálne batérie a iné náhradné diely OPPO možno vymeniť len v oficiálnych servisných centrách OPPO. Aby ste si boli istí, že batérie a iné náhradné diely vymenené počas opravy sú originálne, odporúčame vám využívať služby autorizovaných servisných stredísk OPPO.

3. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny originálnych náhradných dielov OPPO a slúžia len pre informatívne účely. Tieto ceny neobsahujú dodatočné náklady, ako poplatok na prácu servisu, prepravu, alebo montážny materiál, ktoré sú potrebné pre celkový servisný úkon. Tieto náklady na servisný úkon a dopravu si môžete overiť u našich autorizovaných servisných partnerov.

4. Pokiaľ si chcete zakúpiť originálne náhradne diely OPPO, môžete ich vyhľadať a zakúpiť na oficiálnom OPPO online obchode pre náhradné diely. (Upozorňujeme, že OPPO nezodpovedá za žiadne poškodenie zariadenia, zranenie, majetkovú ujmu alebo iné problémy spôsobené neautorizovanou opravou. Na akékoľvek poškodenie zariadenia vzniknuté v dôsledku pokusu o opravu, alebo opravy vykonanej inou osobou ako Autorizovaným servisným centrom OPPO sa nebude vzťahovať obmedzená záruka OPPO.