ยกเลิก
OPPO Service Newsroom
บริการรับส่งเครื่องซ่อม
3 MIN READ

บริการรับส่งเครื่องซ่อม

เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายจากศูนย์บริการออปโป้

Service Is More Than Repair
3 MIN READ

Service Is More Than Repair

ศูนย์บริการออปโป้เป็นมากกว่าที่ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ

3 MIN READ

OPPO Convenient Services

สะดวกสบายเมื่อมาใช้บริการที่ศูนย์บริการออปโป้

3 MIN READ

ซ่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต VS ซ่อมที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ

ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ OPPO ควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณในการซ่อมโทรศัพท์ OPPO 

OPPO Service Newsroom

แชทสด

แชทสด

VIP Phone Call

VIP โทร

(02)793-3005

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: (02)126-3700

โทร

(02)126-3700

8:00~18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ