หมายเหตุ

1.แบตเตอรี่และชุดชาร์จของปลอมอาจได้รับการออกแบบอย่างไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย และร้านซ่อมที่ไม่ใช่ของ OPPO อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือซ่อมแซม, กระบวนการซ่อมแซม และ ชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงพนักงานที่ไม่ได้รับการอบรมจาก OPPO ทั้งนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายในระหว่างการซ่อมต่อแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอื่นๆ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ มีปัญหาด้านความปลอดภัยได้

2.แบตเตอรี่ของแท้จาก OPPO และชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ สามารถเปลี่ยนได้ที่ศูนย์บริการของ OPPO เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ นั้นเป็นของแท้ เราขอแนะนำให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของ OPPOเท่านั้น

โทร Call: 02-126-3700

โทร 02-126-3700 โทร Call: 02-126-3700 8:00~18:00 ทุกวัน

VIP Phone Call

VIP โทร 02)793-3005 บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series
02-126-3700 โทร
โทร
02-126-3700 โทร Call: 02-126-3700 8:00~18:00 ทุกวัน
02)793-3005 VIP โทร
VIP โทร
02)793-3005 บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series