ยกเลิก
หมายเหตุ

1.แบตเตอรี่และชุดชาร์จของปลอมอาจได้รับการออกแบบอย่างไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย และร้านซ่อมที่ไม่ใช่ของ OPPO อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือซ่อมแซม, กระบวนการซ่อมแซม และ ชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงพนักงานที่ไม่ได้รับการอบรมจาก OPPO ทั้งนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายในระหว่างการซ่อมต่อแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอื่นๆ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ มีปัญหาด้านความปลอดภัยได้

2.แบตเตอรี่ของแท้จาก OPPO และชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ สามารถเปลี่ยนได้ที่ศูนย์บริการของ OPPO เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ นั้นเป็นของแท้ เราขอแนะนำให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของ OPPOเท่านั้น

3.ส่วนลดราคาอะไหล่ ภายในกิจกรรม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องเท่านั้นหรือกรณีส่งซ่อมผ่าน ร้านค้า จำเป็นต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรติดต่อของเจ้าของเครื่อง ( 1 ท่าน/1 สิทธิ์ )เพื่อใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เงื่อนไขต่างๆภายในกิจกรรม เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

แชทสด

แชทสด

VIP Phone Call

VIP โทร

(02)793-3005

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: (02)126-3700

โทร

(02)126-3700

8:00~18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ