เช็คราคาอะไหล่

รุ่นโทรศัพท์ของคุณคือ
{{ values[1] }}
ราคาชิ้นส่วนของอุปกรณ์นี้ ตรวจสอบราคาชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ
ตรวจสอบตอนนี้

{{cascaderVal}}

อะไหล่ ราคาอ้างอิง (กรณีซ่อมนอกประกัน)
{{item.partName}}
¥{{item.partPrice | formatPrice}} ¥{{item.remark1 | formatPrice}}

กิจกรรม: {{item.remark2}}

ไม่มีอะไหล่
จองคิวส่งซ่อม ตรวจสอบอีกครั้ง
จองคิวส่งซ่อม ตรวจสอบอีกครั้ง
Spare Parts Price Check
Spare Parts Price Check
บริการซ่อม
บริการซ่อม
หมายเหตุ

1.

แบตเตอรี่และชุดชาร์จของปลอมอาจได้รับการออกแบบอย่างไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย และร้านซ่อมที่ไม่ใช่ของ OPPO อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือซ่อมแซม, กระบวนการซ่อมแซม และ ชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงพนักงานที่ไม่ได้รับการอบรมจาก OPPO ทั้งนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายในระหว่างการซ่อมต่อแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอื่นๆ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ มีปัญหาด้านความปลอดภัยได้

2.

แบตเตอรี่ของแท้จาก OPPO และชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ สามารถเปลี่ยนได้ที่ศูนย์บริการของ OPPO เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ นั้นเป็นของแท้ เราขอแนะนำให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของ OPPOเท่านั้น

โทร Call: 02-126-3700

โทร 02-126-3700 โทร Call: 02-126-3700 8:00~18:00 ทุกวัน