นโยบายการรับประกันโทรศัพท์มือถือออปโป้คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการรับประกันโทรศัพท์ OPPO ในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณอาจต้องการทราบเกี่ยวกับนโยบายการรับประกันของ OPPO ในประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ OPPO Thailand โดยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการรับประกัน เงื่อนไขและหลักของการรับประกัน กรณีข้อยกเว้นการรับประกัน กรณีใดบ้างที่การรับประกันไม่คลอบคลุม คำแนะนำที่ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามก่อนที่จะส่งอุปกรณ์ของคุณมาทำการซ่อมบำรุงรักษา หรือส่งมาทำการเคลมกับศูนย์บริการ OPPO และข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ OPPO หรือไปยังศูนย์บริการ OPPO ใกล้เคียง

อุปกรณ์ ระยะเวลาการรับประกัน
โทรศัพท์(รวมแบตเตอรี่ในเครื่อง) 12 เดือน ค่าอะไหล่และค่าบริการ
สายชาร์จ ที่ชาร์จแบตเตอรี่ ชุดหูฟังและอุปกรณ์เสริมต่างๆ 6 เดือน ค่าอะไหล่และค่าบริการ

ความมุ่งมั่นในคุณภาพของการรับประกัน

1. อะไหล่และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เปลี่ยนจะเป็นของใหม่เท่านั้น

2. อะไหล่ที่เปลี่ยนอยู่ในระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันเดิม หรือ 3 เดือนนับจากวันที่เปลี่ยน เลือกระยะเวลาที่ยาวนานกว่า

3. หากอุปกรณ์เสริมเกิดอาการเสีย จะเคลมอุปกรณ์เสริมใหม่ให้ และนับระยะเวลาการรับประกันใหม่จากวันที่การเคลม

คำแนะนำและหลักของการรับประกัน

1. บัตรรับประกันและใบกำกับภาษีแสดงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ในการบริการหลังการขาย กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

2. 1.บัตรรับประกันและใบกำกับภาษีแสดงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ในการบริการหลังการขาย กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

3. ทางบริษัทไทยออปโป้ จำกัดจะไม่รับ รับประกันสำหรับสิ่งของอื่นๆของผลิตภัณฑ์ เช่น คู่มือการใช้งาน บัตรรับประกัน ฯลฯ

4. ผลิตภัณฑ์ของออปโป้ที่ซื้อมาจากต่างประเทศจะไม่ได้รับการรับประกันภายในประเทศ หากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม จะต้องมีค่าใช้จ่าย จะต้องจองไว้ล่วงหน้ากับทางศูนย์บริการในประเทศ เนื่องจากต้องพิจารณาความพร้อมของอะไหล่

5. อุปกรณ์เสริม (ซองหนัง, ฟิล์ม, เคสป้องกัน) และ อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้งานหรือทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการเคลม/เปลี่ยนเครื่อง แต่สามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมใหม่ได้

6. อะไหล่เสียที่เคลมในการรับประกันทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของทางออปโป้ ต้องส่งคืนบริษัทฯ

กรณีข้อยกเว้นการรับประกัน

ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากบุคคลและกรณีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะไม่ได้อยู่ในกระบวนการรับประกันใดๆ แต่สามารถซ่อมแซมได้โดยมีค่าใช้จ่าย

1. เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมเกินระยะเวลาการรับประกัน

2. ไม่มีบัตรรับประกันและหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ภายในระยะเวลาการรับประกัน

3. ไม่ใช่มาตรฐานการรับประกันอย่างเป็นทางการของ OPPO เช่น ภาระผูกพันทางวาจาของตัวแทนจำหน่ายและกรณีอื่นๆ

4. ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง เช่นการตกพื้น การอัดทับ หรือโดนความชื้น

5.เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม OPPO ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือฟ้าผ่า

6. อาการชำรุดเกิดจากการใช้งานหรือการบำรุงรักษาไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน เช่นการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีอุณหภูมิสูงเกินหรือต่ำเกินไป, การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ผลิตจากออปโป้ ฯลฯ

7. การสึกหรอตามธรรมชาติ (เช่น กรอบหน้า กรอบหลัง ปุ่มกด หน้าจอ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ)

8. โทรศัพท์เกิดความเสียหายจากบุคคล เช่นการแกะเครื่อง ซ่อมแซม การรูท การแก้ไขหรือดัดแปลง ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หมายเหตุ : อ้างอิง/เพิ่มเติม *คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์สินค้า OPPO

ข้อมูลเพิ่มเติมสำคัญและการแจ้งเตือนสำหรับการสำรองข้อมูล

1. โปรดนำหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องและใบกำกับภาษีต้นฉบับตอนการซ่อมแซม (บัตรรับประกันและใบกำกับภาษีต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนและประทับตราโดยร้านค้าที่จำหน่าย และไม่มีการแก้ไขข้อมูล มิฉะนั้นถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) และสติ๊กเกอร์ที่ระบุหมายเลข IMEI ในบัตรรับประกันต้องไม่ฉีกขาด

2. ก่อนที่จะทำการส่งเครื่องซ่อม ผู้ใช้โปรดสำรองข้อมูล (เช่นหมายเลขโทรศัพท์ ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ ) ของตัวเองไว้ และทำการลบข้อมูลปกปิดส่วนตัวในตัวเครื่องออก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลสูญหายหรือการนำออกแพร่งพรายไปในที่สาธารณะ เพื่อการเคารพความเป็นส่วนตัว ทางศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ของออปโป้จะไม่รับผิดชอบต่อการสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูลของผู้ใช้ และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือการแพร่งพรายของข้อมูล

3. ลูกค้ายอมรับที่จะให้ศูนย์บริการหรือตัวแทนบริการปลดล็อกตัวเครื่องในขณะที่เครื่องส่งซ่อม ซึ่งลูกค้าทราบดีว่าการปลดล็อกนี้เป็นความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนตัวในตัวเครื่อง และยอมรับหากการซ่อมแซมจำเป็นต้องล้างข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในตัวเครื่อง นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ทางศูนย์บริการหรือตัวแทนบริการจะไม่มีเอกสารชี้แจง, สัญญา หรือการรับผิดชอบในรูปแบบใดๆ สำหรับการล้างข้อมูล ทั้งนี้อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าบ้าง แต่การบริการจะยังคงดำเนินการต่อไป โดยศูนย์บริการหรือตัวแทนบริการจะไม่สามารถรับประกันเกี่ยวกับความล่าช้าในการซ่อม, ความปลอดภัยและข้อผิดพลาดของการบริการ

ข้อมูลอื่นๆ

1. สำหรับกรณีที่โดนความชื้น, ตกน้ำ หรือความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงโทรศัพท์ โทรศัพท์อาจมีปัญหาอื่นเกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจเช็คของศูนย์บริการออปโป้ เช่น ก่อนตรวจเช็ค โทรศัพท์สามารถโทรเข้า-ออกได้ แต่พอภายหลังจากการตรวจเช็ค พบว่าไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้แล้ว ซึ่งอาการเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากผลกระทบอื่นๆของความชื้น หรือการดัดแปลงนั้นๆ ซึ่งศูนย์บริการอาจต้องให้ผู้ใช้ ลงนามในข้อตกลงการซ่อมแซมก่อน ตามความจำเป็นของสถานการณ์ก่อนที่จะซ่อมเครื่อง

2. หากนโยบายการให้บริการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย ผู้ใช้สามารถอ้างอิง มาตรฐานของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยเป็นหลัก

โทร Call: (02)126-3700

โทร (02)126-3700 8:00~18:00 ทุกวัน

VIP Phone Call

VIP โทร (02)793-3005 บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series
(02)126-3700 โทร
โทร
(02)126-3700 8:00~18:00 ทุกวัน
(02)793-3005 VIP โทร
VIP โทร
(02)793-3005 บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series