หมายเหตุ

1.การซื้อเครื่องโทรศัพท์ OPPO แท้จะสามารถนำ IMEI มาตรวจสอบได้ ต้องซื้อจากช่องทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตจาก OPPO, ช่องทางร้านค้าที่ได้รับอนุญาต, ร้านค้าทั่วไป อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต) และผลลัพท์ที่แท้จริงก็จะเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองความถูกต้องของศูนย์บริการลูกค้า OPPO

2.มี 3 วิธีในการค้นหาหมายเลข IMEI

• ปุ่มโทรศัพท์ กด *#06#
• ตรวจสอบที่กล่อง
• ไปที่ [ตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [สถานะ] > [IMEI]

โทร Call: (02)126-3700

โทร (02)126-3700 8:00~18:00 ทุกวัน

VIP Phone Call

VIP โทร (02)793-3005 บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series
(02)126-3700 โทร
โทร
(02)126-3700 8:00~18:00 ทุกวัน
(02)793-3005 VIP โทร
VIP โทร
(02)793-3005 บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series