ตรวจสอบสถานะการรับประกัน

ตรวจสอบตอนนี้
ผลตรวจสอบสถานะการรับประกัน
รุ่นผลิตภัณฑ์
หมายเลข IMEI
วันที่สิ้นสุด
ภูมิภาคที่การรับประกันมีผลบังคับใช้
{{ marketing_modelidName }}
{{ IMEI }}
{{ warranty_deadline }}
บริการรับประกันระหว่างประเทศของ OPPO
{{ countrytypecode }}
รุ่นผลิตภัณฑ์
{{ marketing_modelidName }}
หมายเลข IMEI
{{ IMEI }}
วันที่สิ้นสุด
{{ warranty_deadline }}
ภูมิภาคที่การรับประกันมีผลบังคับใช้
บริการรับประกันระหว่างประเทศของ OPPO
{{ countrytypecode }}
ความคุ้มครองการบริการ {{ item.insuranceid }}
วันที่สิ้นสุด {{ item.expirationdate }}
ภูมิภาคที่การรับประกันมีผลบังคับใช้ {{ item.countrytypecode }}
ตรวจสอบอีกครั้ง
ความคุ้มครองการรับประกัน

หมายเหตุ

1.

  การซื้อเครื่องโทรศัพท์ OPPO แท้จะสามารถนำ IMEI มาตรวจสอบได้ ต้องซื้อจากช่องทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตจาก OPPO, ช่องทางร้านค้าที่ได้รับอนุญาต, ร้านค้าทั่วไป อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต) และผลลัพท์ที่แท้จริงก็จะเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองความถูกต้องของศูนย์บริการลูกค้า OPPO

2.

 มี 3 วิธีในการค้นหาหมายเลข IMEI

• ปุ่มโทรศัพท์ กด *#06#

• ตรวจสอบที่กล่อง

• ไปที่ [ตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [สถานะ] > [IMEI]

โทร Call: 02-126-3700

โทร 02-126-3700 โทร Call: 02-126-3700 8:00~18:00 ทุกวัน