{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการ OPPO Premium Service

1. นโยบายของบริการ OPPO Premium Service

รุ่นอุปกรณ์: รุ่นอุปกรณ์ที่เข้าร่วมบริการ Find X5 Pro 5G

1.1 บริการ OPPO Premium Service ให้บริการโดยศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ OPPO หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.2 บริการ OPPO Premium Service มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดความยุ่งยากในขณะที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณ รวมถึง:

i. บริการรับประกันระหว่างประเทศ

ii. Exclusive Hotline - สายด่วนบริการลูกค้าสุดพิเศษ

iii. Loan Phone - บริการเครื่องสำรองระหว่างรอการซ่อม

iv. Free Replacement – เปลี่ยนเครื่องฟรีภายในระยะเวลาการรับประกัน

v. Send-in Repair - รับ-ส่งเครื่องซ่อมฟรี

vi. Fast Lane – ส่งซ่อมช่างทางเร่งด่วน

vii. Booking Service - จองคิวล่วงหน้า

viii. OPPO Care+ - เพิ่มการคุ้มครองสมาร์ทโฟนในด้านต่าง ๆ พร้อมส่วนลด

IX. Find Master - ช่างซ่อมพิเศษ

* บริการที่มีให้ขึ้นอยู่กับสถานที่ให้บริการ

1.3 ณ ตอนนี้ บริการ Fast Lane ส่งซ่อมช่างทางเร่งด่วน และบริการ Find Master ช่างซ่อมพิเศษ จะมีให้บริการเฉพาะสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เซ็นทรัลเวิลด์, พระราม9, เซ็นทรัลเวสต์เกต, แฟชั่นไอส์แลนด์, เซ็นทรัลพระราม2, ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์, อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง, เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่, เซ็นทรัลพิษณุโลก, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, ชลบุรี, อยุธยา ซิตี้ พาร์ค, เซ็นทรัลอุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช, เซ็นทรัลนครราชสีมา, เซ็นทรัลภูเก็ต, นครปฐม, นครสวรรค์และลพบุรี เท่านั้น

1.4 OPPO Care+ ผลิตภัณฑ์บริการเฉพาะนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ OPPO Care+ ที่ได้รับจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ OPPO เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ดูข้อตกลงลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ OPPO Care+ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

1.5 การใช้สิทธิประกันจอแตก 1 ครั้ง ตัวเครื่องต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัทฯ เช่น ไม่โดนความชื้น หรือแตกกระแทกจนเสียรูป บิดเบี้ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์มือถือออปโป้"

1.6 บริการรับประกันระหว่างประเทศ: มีให้บริการในทุกประเทศ/ภูมิภาคที่มีบริการรับประกันระหว่างประเทศ และอุปกรณ์ที่การรับประกันครอบคลุมจะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลารับประกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำชี้แจงการรับผิดชอบเกี่ยวกับบริการรับประกันระหว่างประเทศ

1.7 บริการรับส่งเครื่องซ่อมฟรี: การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายของบริษัท

1.8 บริการเสริมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้นขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ให้บริการ

1.9 ตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต ศูนย์บริการลูกค้า OPPO ในพื้นที่ที่ให้บริการ จะให้บริการ OPPO Premium ตามความพร้อมใช้งานของวัสดุในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น

1.10 คุณต้องให้สิทธิ์ในการรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการลงนามในใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งยอดที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นศูนย์บริการลูกค้า OPPO ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ

1.11 โปรดซื้ออุปกรณ์ผ่านช่องทางที่ OPPO ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ มิฉะนั้นศูนย์บริการลูกค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ซื้อผ่านช่องทางที่เป็นทางการ

1.12 คุณเข้าใจและยอมรับว่าผลจากการให้บริการ อุปกรณ์ / วัสดุซ่อมแซมของคุณอาจมีลักษณะหรือการใช้งานที่แตกต่างกันไป และมาตรฐาน / เครื่องหมายด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ / วัสดุซ่อมแซมของคุณอาจมีผลเฉพาะกับสถานที่ที่ให้บริการ เนื่องจากข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อแตกต่างจากข้อกำหนดของกฎหมายในสถานที่นั้น ๆ ที่คุณซื้ออุปกรณ์ของคุณ

ข้อสำคัญ:ลูกค้าจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลอุปกรณ์ได้รับการสำรองข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนทำการซ่อมแซม ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ OPPO หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลอุปกรณ์

2. บริการ OPPO Premium Service ไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

2.1 รุ่นอุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในบริการ OPPO Premium Service ตามนโยบายท้องถิ่น (สถานที่ที่คุณซื้ออุปกรณ์)

2.2 อุปกรณ์ที่ไม่ได้จำหน่ายผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ

2.3 อุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่ผ่านการดัดแปลง ซ่อม ถอดชิ้นส่วนประกอบ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ โดยบุคคลหรือสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก OPPO

2.4 อุปกรณ์ที่เกินระยะเวลาการให้บริการ

2.5 อุปกรณ์ที่เช่าและยืมมาจากผู้อื่นหรือการฉ้อโกง

2.6 อุปกรณ์ที่เสียหายโดยเจตนาหรือการฉ้อโกง

2.7 อุปกรณ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการครอบคลุมโดยผลิตภัณฑ์ OPPO Care เนื่องจาก IMEI ไม่สมบูรณ์หรือ IMEI ไม่ตรงตามบันทึก

2.8 การปฏิเสธที่จะลงนามในใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งยอดที่เกี่ยวข้อง

2.9 ความเสี่ยงและความรับผิดทางกฎหมายหรือความสูญเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณได้รับบริการ OPPO Premium Service

2.10 การสูญเสียกำไร รายได้ หรือการเสียเวลาใด ๆ ที่เป็นผลตามมาจากกิจกรรมทางธุรกิจส่วนบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณได้รับบริการ OPPO Premium Service

2.11 การขาดความสามารถใด ๆ ในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณอันมีสาเหตุมาจากการข้ามภูมิภาคมากกว่าที่จะเป็นข้อบกพร่องของอุปกรณ์ (เช่น การขาดความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ไม่รองรับความถี่เครือข่ายที่ใช้ในภูมิภาคนั้นๆ)

2.12 นอกเหนือขอบเขตของนโยบายการให้บริการทางกฎหมายในสถานที่ที่ให้บริการแชทสด

แชทสด

VIP Phone Call

สายด่วน Premium VIP โทร

1800-019-098

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 8:00~20:00 ทุกวัน สำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: 1800-019-097

สายด่วนปกติโทร

1800-019-097

8:00~18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ