ยกเลิก

1.นโยบายของบริการ OPPO Premium 

1. รุ่นอุปกรณ์: รุ่นอุปกรณ์ที่เข้าร่วมบริการ Find X3 Series 

1.1 บริการ OPPO Premium ให้บริการโดยศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ OPPO หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

1.2 บริการ OPPO Premium มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดความยุ่งยากในขณะที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณ รวมถึง: 

i. บริการรับประกันระหว่างประเทศ

ii. บริการคอลเซ็นเตอร์ด่วน 24 ชั่วโมง

iii. ช่องทางพิเศษ

iv. ช่างซ่อมพิเศษ

v. บริการรับส่งเครื่องซ่อมฟรี

vi. OPPO Care 

* บริการที่มีให้ขึ้นอยู่กับสถานที่ให้บริการ

1.3 OPPO Care: ผลิตภัณฑ์บริการเฉพาะนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ OPPO Care ที่ได้รับจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ OPPO เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ดูข้อตกลงลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ OPPO Care เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

1.4 รับประกันหน้าจอ: รับสิทธิ์รับประกันจอแตก 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี ดูข้อตกลงลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ OPPO Care เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

1.5 ขยายเวลาการรับประกัน: ได้รับพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่หรือหลังจากซื้ออุปกรณ์ภายในระยะเวลาการซื้อที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมส่วนหลักของอุปกรณ์ การขยายระยะเวลาการรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ที่ได้รับการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต ดูข้อตกลงลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ OPPO Care เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

1.6 บริการรับประกันระหว่างประเทศ: มีให้บริการในทุกประเทศ / ภูมิภาคที่มีบริการรับประกันระหว่างประเทศ และอุปกรณ์ที่การรับประกันครอบคลุมจะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลารับประกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำชี้แจงการรับผิดชอบเกี่ยวกับบริการรับประกันระหว่างประเทศ 

1.7 บริการรับส่งเครื่องซ่อมฟรี: การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายของบริษัท

1.8 บริการเสริมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้นขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ให้บริการ

1.9 ตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต ศูนย์บริการลูกค้า OPPO ในพื้นที่ที่ให้บริการ จะให้บริการ OPPO Premium ตามความพร้อมใช้งานของวัสดุในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น 

1.10 คุณต้องให้สิทธิ์ในการรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการลงนามในใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งยอดที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นศูนย์บริการลูกค้า OPPO ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ 

1.11 โปรดซื้ออุปกรณ์ผ่านช่องทางที่ OPPO ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ มิฉะนั้นศูนย์บริการลูกค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ซื้อผ่านช่องทางที่เป็นทางการ 

1.12 คุณเข้าใจและยอมรับว่าผลจากการให้บริการ อุปกรณ์ / วัสดุซ่อมแซมของคุณอาจมีลักษณะหรือการใช้งานที่แตกต่างกันไป และมาตรฐาน / เครื่องหมายด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ / วัสดุซ่อมแซมของคุณอาจมีผลเฉพาะกับสถานที่ที่ให้บริการ เนื่องจากข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อแตกต่างจากข้อกำหนดของกฎหมายในสถานที่นั้น ๆ ที่คุณซื้ออุปกรณ์ของคุณ 

1.13 ศูนย์บริการออปโป้แห่งประเทศไทยที่รองรับบริการ OPPO Premium มีทั้งหมด 15 สาขา ได้แก่ พระราม9, แฟชั่นไอซ์แลนด์, เซ็นทรัลเวสเกต, เซ็นทรัลพระราม2, เซ็นทรัลเวิลด์, ซีคอนฯ, อิมพีเรียลสำโรง, ฟิวเจอร์รังสิต, เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ท, เซ็นทรัลพิษณุโลก, เซ็นทรัลหาดใหญ่, อยุธยา, ชลบุรี, เซ็นทรัลนครราชสีมา, เซ็นทรัลอุบลฯ 

ข้อสำคัญ:ลูกค้าจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลอุปกรณ์ได้รับการสำรองข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนทำการซ่อมแซม ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ OPPO หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลอุปกรณ์

2.บริการ OPPO Premium ไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

2.1 รุ่นอุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในบริการ OPPO Premium ตามนโยบายท้องถิ่น (สถานที่ที่คุณซื้ออุปกรณ์) 

2.2 อุปกรณ์ที่ไม่ได้จำหน่ายผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ

2.3 อุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่ผ่านการดัดแปลง ซ่อม ถอดชิ้นส่วนประกอบ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ โดยบุคคลหรือสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก OPPO

2.4 อุปกรณ์ที่เกินระยะเวลาการให้บริการ 

2.5 อุปกรณ์ที่เช่าและยืมมาจากผู้อื่นหรือการฉ้อโกง

2.6 อุปกรณ์ที่เสียหายโดยเจตนาหรือการฉ้อโกง

2.7 อุปกรณ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการครอบคลุมโดยผลิตภัณฑ์ OPPO Care เนื่องจาก IMEI ไม่สมบูรณ์หรือ IMEI ไม่ตรงตามบันทึก

2.8 การปฏิเสธที่จะลงนามในใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งยอดที่เกี่ยวข้อง 

2.9 ความเสี่ยงและความรับผิดทางกฎหมายหรือความสูญเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณได้รับบริการ OPPO Premium 

2.10 การสูญเสียกำไร รายได้ หรือการเสียเวลาใด ๆ ที่เป็นผลตามมาจากกิจกรรมทางธุรกิจส่วนบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณได้รับบริการ OPPO Premium 

2.11 การขาดความสามารถใด ๆ ในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณอันมีสาเหตุมาจากการข้ามภูมิภาคมากกว่าที่จะเป็นข้อบกพร่องของอุปกรณ์ (เช่น การขาดความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ไม่รองรับความถี่เครือข่ายที่ใช้ในภูมิภาคนั้นๆ) 

2.12 นอกเหนือขอบเขตของนโยบายการให้บริการทางกฎหมายในสถานที่ที่ให้บริการ

แชทสด

แชทสด

VIP Phone Call

VIP โทร

(02)793-3005

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: (02)126-3700

โทร

(02)126-3700

8:00~18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ