{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

ตรวจสอบการจอง

{{ sendTips }}
ตรวจสอบตอนนี้
การรับประกันไม่สามารถใช้ได้กับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การสัมผัสของโดนเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่น ๆ และการสึกหรอ สามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดการรับประกันของ OPPO สามวิธีในการค้นหา หมายเลข IMEI:

การจองของฉัน

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะยกเลิกการจองนี้

{{ cancelReason.length }} / 500
ยกเลิก ยืนยัน

แชทสด

แชทสด

09:00 - 18:00 ทุกวัน

VIP Phone Call

สายด่วน Premium VIP โทร

1800-019-098

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 09:00 - 18:00 ทุกวัน สำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: 1800-019-097

สายด่วนปกติโทร

1800-019-097

09:00 - 18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ