ยกเลิก

บริการส่งซ่อม

OPPO บริการรับส่งเครื่องซ่อมฟรี ลูกค้าจะได้รับการบริการที่สะดวกสบายและเป็นมืออาชีพที่บ้านคุณ
รายงานการส่งซ่อม ลงทะเบียน
ลงทะเบียน รายงานการส่งซ่อม
ลงทะเบียน เพื่อขอใช้บริการ
ไปรับเครื่อง ตามที่อยู่
ตรวจสอบและ ดำเนินการซ่อม
ส่งเครื่องกลับ เมื่อเสร็จสิ้น
ลงทะเบียน เพื่อขอใช้บริการ
ไปรับเครื่อง ตามที่อยู่
ตรวจสอบและ ดำเนินการซ่อม
ส่งเครื่องกลับ เมื่อเสร็จสิ้น

แชทสด

แชทสด

VIP Phone Call

VIP โทร

(02)126-3789

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: (02)126-3700

โทร

(02)126-3700

8:00~18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ