មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម

 • ការជួសជុល
 • អាប់ដេតកម្មវិធ
 • សេវាកម្មសាកសួរ
 • វិនិច្ឆ័យទូរស័ព្ទ

ការមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO អ្នកនិងទទួលបានបទពិសោធន៍សេវាកម្មប្រកបដោយភាពរស់រាយរាក់ទាក់, ងាយស្រួលនិងវិជ្ជាជីវៈ។
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ស្របច្បាប់គឺជាកន្លែងមួយដែលធានាលើការប្រើប្រាស់ គ្រឿងបន្លាស់ពិតប្រាកដជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជួសជុលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ យើងមានបុគ្គលិកដែលមានឆន្ទៈក្នុងការជួយអ្នកចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកឈានជើងចូលមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម។ សូមចៀសវាងការទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាដែលមិនមានការអនុញ្ញាត ព្រោះពួកគេមិនបានបំពាក់នូវឧបករណ៍ជួសជុលដែលមានការបញ្ជាក់ពី OPPO ទេ ហើយគ្រឿងបន្លាស់ផ្នែកទីបីអាចនឹងមិនបានរចនាឱ្យបានត្រឹមត្រូវដែលអាចនាំឱ្យមានបញ្ហាដល់សុវត្ថិភាព។

ស្វែងយល់បន្ថែម

1 Hour Flash Repair

[OPPO Service Center_1 Hour Flash Repair] អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ភ្លាមៗ។

គោលការណ៍ធានា

[គោលការណ៍ធានាផលិតផល OPPO] ដឹងពីអ្វីដែលបានគ្របដណ្ដប់

OPPO Service App

[OPPO Service App] ពីព្រោះយើងខ្ញុំចង់អោយសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំកាន់តែងាយស្រួលនិងអាចចូលដំណើរការបានជានិច្ច។ ទាញយកនិងទទួលបទពិសោធន៍ពី OPPO Servic App។

សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ

[OPPO សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ] យើងដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណា។ យើងដឹងថាអ្នករកវិធីថែរក្សាវា។ IWS, ការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ។

+

-

 • 1 Hour Flash Repair

  [OPPO Service Center_1 Hour Flash Repair] អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ភ្លាមៗ។

 • OPPO Service App

  [OPPO Service App] ពីព្រោះយើងខ្ញុំចង់អោយសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំកាន់តែងាយស្រួលនិងអាចចូលដំណើរការបានជានិច្ច។ ទាញយកនិងទទួលបទពិសោធន៍ពី OPPO Servic App។

 • សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ

  [OPPO សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ] យើងដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណា។ យើងដឹងថាអ្នករកវិធីថែរក្សាវា។ IWS, ការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ។

 • គោលការណ៍ធានា

  [គោលការណ៍ធានាផលិតផល OPPO] ដឹងពីអ្វីដែលបានគ្របដណ្ដប់

OPPO បំរើរសេវាកម្មអតិថិជនជាផ្លូវការ