មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម

OPPO сервизен център OPPO сервизен център
 • ការជួសជុល
 • អាប់ដេតក
 • សេវាកម្មសាកសួរ
 • វិនិច្ឆ័យទូរស័ព្ទ

ការមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO អ្នកនិងទទួលបានបទពិសោធន៍សេវាកម្មប្រកបដោយភាពរស់រាយរាក់ទាក់, ងាយស្រួលនិងវិជ្ជាជីវៈ។
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ស្របច្បាប់គឺជាកន្លែងមួយដែលធានាលើការប្រើប្រាស់ គ្រឿងបន្លាស់ពិតប្រាកដជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជួសជុលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ យើងមានបុគ្គលិកដែលមានឆន្ទៈក្នុងការជួយអ្នកចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកឈានជើងចូលមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម។ សូមចៀសវាងការទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាដែលមិនមានការអនុញ្ញាត ព្រោះពួកគេមិនបានបំពាក់នូវឧបករណ៍ជួសជុលដែលមានការបញ្ជាក់ពី OPPO ទេ ហើយគ្រឿងបន្លាស់ភាគីទីបីអាចនឹងមិនបានរចនាឱ្យបានត្រឹមត្រូវដែលអាចនាំឱ្យមានបញ្ហាដល់សុវត្ថិភាព។

O ការកើតឡើង
សេវាកម្ម
ការណែនាំងាយៗ

OPPO Care Product KH
សេវាកម្ម
3 min read

ផលិតផល OPPO Care មកដល់ហើយ

ផលិតផល OPPO Care គឺជាផលិតផលការពារជាផ្លូវការសម្រាប់ទូរស័ព្ទ OPPO, រួមមានផែនការការពារអេក្រង់និងការធានាបន្ថែម។

OPPO_Service_1
សេវាកម្ម
3 min read

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចស្ដីពីការឈប់សំរាកថ្ងៃបុណ្យជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ស្វែងយល់បន្ថែម

OPPO Service App

[OPPO Service App] ពីព្រោះយើងខ្ញុំចង់អោយសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំកាន់តែងាយស្រួលនិងអាចចូលដំណើរការបានជានិច្ច។ ទាញយកនិងទទួលបទពិសោធន៍ពី OPPO Servic App។

សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ

[OPPO សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ] យើងដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណា។ យើងដឹងថាអ្នករកវិធីថែរក្សាវា។ IWS, ការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ។

គោលការណ៍ធានា

[គោលការណ៍ធានាផលិតផល OPPO] ដឹងពីអ្វីដែលបានគ្របដណ្ដប់

 • OPPO Service App

  [OPPO Service App] ពីព្រោះយើងខ្ញុំចង់អោយសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំកាន់តែងាយស្រួលនិងអាចចូលដំណើរការបានជានិច្ច។ ទាញយកនិងទទួលបទពិសោធន៍ពី OPPO Servic App។

 • សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ

  [OPPO សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ] យើងដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណា។ យើងដឹងថាអ្នករកវិធីថែរក្សាវា។ IWS, ការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ។

 • គោលការណ៍ធានា

  [គោលការណ៍ធានាផលិតផល OPPO] ដឹងពីអ្វីដែលបានគ្របដណ្ដប់

OPPO បំរើរសេវាកម្មអតិថិជនជាផ្លូវការ

Call: 1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 ពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ 8:00 យប់ បិទនៅថ្ងៃបុណ្យស្របច្បាប់
1800206776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 ពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ 8:00 យប់ បិទនៅថ្ងៃបុណ្យស្របច្បាប់

suspension button icon

Call: 1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 ពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ 8:00 យប់ បិទនៅថ្ងៃបុណ្យស្របច្បាប់
1800206776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 ពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ 8:00 យប់ បិទនៅថ្ងៃបុណ្យស្របច្បាប់

suspension button icon