{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO គោលការណ៍ធានាគោលការណ៍ធានានេះអនុវត្តចំពោះផលិតផល OPPO ដែលលក់នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់មិនដំណើរការកើតឡើងខុសពីការប្រើប្រាស់ធម្មតាក្នុងកំឡុងពេលធានា, OPPO នឹងផ្តល់សេវាកម្មថែទាំដោយមិនគិតថ្លៃជូនលោកអ្នក។

កម្មវត្ថុ រយៈពេលធានា
ទូរស័ព្ទ (រួមបញ្ចូលជាមួយថ្ម) 12 ខែ មិនគិតថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការធានា
គ្រឿងបន្ថែមក្នុងប្រអប់ទូរស័ព្ទ (កាស ខ្សែUSB ដុំសាកថ្ម) 6 ខែ មិនគិតថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការធានា
Smart Watch (រួមបញ្ចូលជាមួយ Band) 12 ខែ មិនគិតថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការធានា
ឧបករណ៍សាកថ្មក្នុងរថយន្ត 12 ខែ មិនគិតថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការធានា
ថ្មជំនួយ/Power Bank 12 ខែ មិនគិតថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការធានា
OPPO Pad 12 ខែ មិនគិតថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការធានា
កាសឥតខ្សែ 12 ខែ មិនគិតថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការធានា

នៅក្នុងកិច្ចការនៃការធានាគុណភាព

1. រាល់គ្រឿងបន្លាស់ដែលផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គឺជំនួសដោយគ្រឿងបន្លាស់ថ្មី។

2. សម្រាប់ OPPO ស្មាតហ្វូន, គ្រឿងបន្លាស់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហើយអាចរីករាយជាមួយនឹងរយៈពេលធានាដែលនៅសល់ឬរាប់៣ខែគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលធានា, ជ្រើសរើសមួយណាដែលមានសុពលភាពវែងជាង។

នៅក្នុងការណែនាំនិងគោលការណ៍ការធានា

1. ត្រូវមានប័ណ្ណធានានិងវិក័យប័ត្រដែលមានសុពលភាពដើម្បីធានាបាននូវការធានាជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិរបស់អ្នក, សូមថែរក្សានិងទុកវានៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព។

2. ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់វិក័យប័ត្រនិងភ័ស្តុតាងនៃការទិញហើយមិនអាចផ្តល់នូវវិក័យប័ត្រថតចំលងដែលមានសុពលភាពនិងភស្តុតាងនៃការទិញ យើងនឹងប្រៀបធៀបកាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដគិតចាប់ពី៣ខែបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការផលិតនិងកាលបរិច្ឆេទនៃការធានាអេឡិចត្រូនិច។ ហើយជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទមួយក្នុងចំណោមកាលបរិច្ឆេទទាំងពីរដើម្បីយកកាលបរិច្ឆេទនៃការទិញជាក់ស្តែង។

3. សម្ភារៈមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ៈ សៀវភៅណែនាំ, កាតធានា, ការពារសែល) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការធានានេះទេ។

4. ផលិតផលដែលបានទិញនៅបរទេសមិនអាចចូលរួមនឹងសេវាកម្មធានានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មនៅក្នុងស្រុកបានទេ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវចំណាយលើការថែទាំ, យើងខ្ញុំសូមគិតលើថ្លៃដើមនៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលផ្លាស់ប្ដូរ ហើយសូមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនជាមុនសិន។

5. គ្រឿងបន្ថែមដូចជា (ស្រោមការពារធ្វើពីស្បែក, ឧបករណ៍ការពារអេក្រង់និងស្រោមការពារផ្សេងៗទៀត)។ល។ អាចជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការរបស់ទូរស័ព្ទ ប្រសិនបើដូច្នេះ, អ្នកអាចស្នើសុំគ្រឿងបន្ថែមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនចាំបាច់ប្ដូរទូរស័ព្ទនោះទេ។

6. រាល់គ្រឿងបន្លាស់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន OPPO។

ការណែនាំចំពោះ​ការធានាដែលផុតសុពលភាព

ការធានានេះមិនរាប់បញ្ចូលលើការខូចខាតដែលបង្ករឡើងដោយអំពើរបស់មនុស្សទេ ហើយក៏មិនមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, សេវាកម្មជួសជុលបង់ប្រាក់នៅតែមានជូនសំរាប់លោកអ្នក។

1. ផុតរយៈពេលធានា

2. មិនមានប័ណ្ណធានានិងភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវនៃការទិញ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកលែងអាចត្រូវបានផ្តល់ជូន ប្រសិនបើអតិថិជនអាចបង្ហាញថាទូរស័ព្ទនេះស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលធានា។

3. ការធានាផ្តល់ជូនជាផ្លូវការដែលមិនមែនជា OPPO ដូចជាការធានាដែលផ្តល់ជូនដោយពាក្យសំដីម្ចាស់ហាង។

4. ទូរស័ព្ទខូចដោយសារការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ (ដូចជាការរអិលធ្លាក់, កៀបសង្កត់,​ ចូលទឹកខូចជាដើម)។

5. ការខូចខាតនិងដំណើរការខុសប្រក្រតីដោយសារកម្លាំងខាងក្រៅមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន (ដូចជា៖ ទឹកជំនន់, អគ្គិភ័យ, រញ្ជួយដី, រន្ទះបាញ់និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍)។

6. ការខកខានមិនបានប្រើប្រាស់និងថែរក្សាផលិតផលយោងតាមការណែនាំដែលនាំឱ្យមានការខូចខាតឬដំណើរការខុសប្រក្រតីដូចជាការប្រើប្រាស់ក្រោមសីតុណ្ហភាពខ្លាំង ការប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្ថែមដែលមិនមែនជាផលិតផល OPPO។ល។

7. ការបំពាក់ផលិតផលបន្ថែមខាងក្រៅនិងតំនក់ទឹក (ឧទាហរណ៍: ស្រោមការពារ, ប៊ូតុង, ការបង្ហាញលើអេក្រង់, គ្រឿងបន្ថែមផ្សេងៗ។ល។)

8. ការរុះរើ, ការជួសជុលដោយខ្លួនឯង, ការផ្លាស់ប្តូរ, ការចាក់ទូរស័ព្ទនិងឥរិយាបថផ្សេងទៀតរបស់មនុស្សដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាត។

9. គ្រឿងជំនួយ OPPO រួមមាន៖ ឧបករណ៍សាកថ្មក្នុងរថយន្ត, ថ្មជំនួយ/Power Bank, កាសស្តាប់ប៊្លូធូស មិនអាចរីករាយនឹងសេវាកម្មធានាបានទេ ប្រសិនបើលេខសៀរៀលមិនអាចយកបាន។

10. សម្រាប់ករណីដែលទូរស័ព្ទផុតសុពលភាពធានាទាំងអស់ នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាពលកម្ម$5 រួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃគ្រឿង ​​ បន្លាស់។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់ "ព័ត៌មានផ្សេងទៀត"។

ការជូនដំណឹងសំខាន់ៗនិងការរំលឹកអំពីការរក្សាទុកទិន្នន័យសម្រាប់ការផ្ញើទូរស័ព្ទចូលមកជួសជុល

1. នៅពេលផ្ញើទូរស័ព្ទចូលមកដើម្បីជួសជុលសូមយកច្បាប់ចម្លងដែលមានសុពលភាពនៃការទិញនិងវិក័យប័ត្រដើម (ប័ណ្ណទូទាត់និងវិក័យប័ត្រត្រូវតែបំពេញនិងបោះត្រាដោយអ្នកលក់ ហើយមិនអាចមានការផ្លាស់ប្តូរទេ បើមិនដូច្នេះទេប័ណ្ណទាំងនោះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្មានសុពលភាព)។ ប័ណ្ណធានាសម្គាល់លេខកូដ IMEI មិនត្រូវហែកទេ បើមិនដូច្នេះ​​ការធានានឹងមិនមានសុពលភាពឡើយ។

2. មុននឹងបញ្ជូនទូរស័ព្ទទៅជួសជុលសូមលោកអ្នកមេត្តារក្សាទុកទិន្នន័យដោយខ្លួនឯង បន្ទាប់មកលុបទិន្នន័យទាំងអស់ (ដូចជាលេខទូរស័ព្ទ, សារនិងរូបថតជាដើម។) ដែលអ្នកបានរក្សាទុក ដើម្បីចៀសវាងការបាត់បង់រឺការលាតត្រដាងកំឡុងពេលជួសជុលជាបន្តបន្ទាប់។ ដើម្បីគោរពភាពឯកជនរបស់អ្នក, មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន OPPO និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាទុកឬស្ដារទិន្នន័យឡើងវិញសម្រាប់លោកអ្នកឡើយ ហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ឬការបង្ហាញទិន្នន័យនេះផងដែរ។

3. អ្នកយល់ព្រមប្រើប្រាស់សេវាដោះសោរដែលផ្តល់ដោយ OPPO ហើយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ លើកលែងតែមានចែងក្នុងច្បាប់។ OPPO និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធមិនបង្កើតទម្រង់ណាមួយនៃសេចក្តីថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ឬបង្កប់ន័យ, ការសន្យាឬការធានាសម្រាប់សេវាដោះសោរឡើយ។ វាមិនត្រូវបានធានាថាសេវាកម្មនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកហើយក៏មិនត្រូវបានធានាថាសេវាកម្មនេះនឹងមិនត្រូវបានរំខានឡើយ។ OPPO និងអ្នកផ្តល់សេវាដែលពាក់ព័ន្ធមិនធ្វើការសន្យាឬការធានាទៅលើពេលវេលា, សុវត្ថិភាពនិងកំហុសរបស់សេវាកម្មឡើយ។

ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ

1. នៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលទូរស័ព្ទបានទទួលរងនូវស្ថានភាពសើម, ការខូចខាតដោយសារទឹកឬការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនមានការទទួលស្គាល់។ បញ្ហាផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទត្រូវបានដំណើរការវិញ។ ប្រសិនបើទូរស័ព្ទអ្នកអាចធ្វើការហៅចេញមុនពេលជួសជុល ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើការហៅចេញបានបន្ទាប់ពីជួសជុលហើយ។ បញ្ហានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបញ្ហាដែលបណ្តាលមកពីកំហុសដោយខ្លួនឯងហើយមិនអាចជួសជុលបានទេ។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនអាចតម្រូវឱ្យលោកអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួសជុលដាច់ដោយឡែកមុនពេលជួសជុលស្របតាមកាលៈទេសៈបែបនេះ។

2. ប្រសិនបើគោលការណ៍សេវាកម្មផ្ទុយនឹងច្បាប់និងបទបញ្ជាជាតិ, ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងអស់របស់ប្រទេសត្រូវតែមានអាទិភាព។

3. ថ្លៃសេវាពលកម្ម


ទិដ្ឋភាពជួសជុល ប្រភេទទូរស័ព្ទដាច់ធានាដែលត្រូវជួសជុល ថ្លៃសេវាពលកម្ម
ដូរគ្រឿង ដូរគ្រឿងបន្លាស់ជួសជុល ដូចជា អេក្រង់ Mainboard​ ថ្ម Small​​ board ប៊ូតុងជាដើម។ $5
គាស់ទូរស័ព្ទសម្អាត គាស់ទូរស័ព្ទសម្អាត សម្អាតMainboard ,រន្ធសាកជាដើម /
គាស់ហើយផ្គុំវិញ គាស់ទូរស័ព្ទហើយផ្គុំវិញ /
កូវថ្ម គាស់ទូរស័ព្ទ ប្រើឧបករណ៍កូវថ្មអោយដំណើរការវិញ /
អាប់ដេតសូហ្វវែ/ដោះលេខកូដដៃ ប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ធ្វើសូហ្វវែដើម្បីអាប់ដេតសូហ្វវែ/ដោះកូដដៃ(ទូរស័ព្ទដែលមិនមែនលក់ផ្លូវការក្នុងប្រទេសជាដើម) $5
ដូរទូរស័ព្ទថ្មី បញ្ហាទូរស័ព្ទហើយត្រូវដូរថ្មី /
សម្អាតផ្នែកខាងក្រៅ សម្អាតផ្នែកខាងក្រៅរបស់ទូរស័ព្ទ សម្លាប់មេរោគ /
ការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ បង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់អនុវត្តតាមការណែនាំ /
ដូរគ្រឿងបន្ថែម​(Accessories) ផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងបន្ថែមរបស់ទូរស័ព្ទ ដុំសាក ខ្សែសាកជាដើម /
បោះបង់សេវាកម្ម Cancel service អ្នកប្រើប្រាស់បោះបង់ការជួសជុល /
សេវាកម្មបន្ថែម (ផែនការការពារអេក្រង់ /ការបន្តសុពលភាពធានា ការធានារ៉ាប់រងផ្លូវការផ្សេងទៀត បញ្ហាកើតឡើតតាមរយៈការជួសជុលជាដើម) /

(1) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តម្លៃសេវាពលកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ គឺគិតជាដុល្លាក្នុងការគណនា។

(2) សម្រាប់ឧបករណ៍/ទូរស័ព្ទដែលមិនមានការធានា (ដូចជាការខូចខាតផលិតផលដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ ឬ ទង្វើរបស់មនុស្ស បញ្ហាដែលបង្កើតឡើងដោយគ្មានការផ្ទេរសិទ្ធិ ផុតរយៈពេលនៃការធានា ការនាំចូលគ្រឿងហើយយកមកផ្គុំ។ល។) នឹងត្រូវបានប្រមូលយកថ្លៃសេវាពលកម្ម ។

(3) មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មOPPO កម្ពុជាសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក
ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម