បោះបង់ចោល
សេវាកម្មធានាអន្ដរជាតិ OPPO សេវាកម្មធានាអន្ដរជាតិ OPPO

តើ OPPO សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិគឺជាអ្វី?

សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលបានកំនត់, អ្នកអាចទទួលបានសេវាកម្មធានា, ការជួសជុលនិងការតំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មដែលមានការអនុញ្ញាតពី OPPO នៅក្នុងប្រទេស / តំបន់ដែលមានការធានាអន្តរជាតិ IWS។

រីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ខាងក្រោម

 • សេវាកម្មធានា

  យកទូរស័ព្ទ, វិក័យប័ត្រនិងប័ណ្ណធានារបស់អ្នកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មក្នុងតំបន់, OPPO សេវាកម្មធានាអន្ដរជាតិនឹងមាននៅពេលដែលការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅក្នុងការធានា*

 • ការជួសជុលក្រៅការធានា

  សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលផុតកំណត់ការធានាឬមិនមានការធានា, អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ដែលខូចខាតដោយគិតថ្លៃ* តម្លៃគ្រឿងបន្លាស់គឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌក្នុងស្រុក

  គ្រឿងបន្លាស់ដែលមាន:

  • ម៉ាស៊ីន

  • តួអេក្រង់

  • ថ្ម

  • សំបកខាងក្រៅ

  • គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀត

 • សេវាកម្មតំឡើងកម្មវិធី

  យកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន OPPO ហើយយើងនឹងតំឡើងវាទៅកាន់កំណែជំនាន់ចុងក្រោយបំផុត។

 • សេវាកម្មធានា

  យកទូរស័ព្ទ, វិក័យប័ត្រនិងប័ណ្ណធានារបស់អ្នកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មក្នុងតំបន់, OPPO សេវាកម្មធានាអន្ដរជាតិនឹងមាននៅពេលដែលការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅក្នុងការធានា*

 • ការជួសជុលក្រៅការធានា

  សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលផុតកំណត់ការធានាឬមិនមានការធានា, អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ដែលខូចខាតដោយគិតថ្លៃ* តម្លៃគ្រឿងបន្លាស់គឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌក្នុងស្រុក

  គ្រឿងបន្លាស់ដែលមាន:

  • ម៉ាស៊ីន

  • តួអេក្រង់

  • ថ្ម

  • សំបកខាងក្រៅ

  • គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀត

 • សេវាកម្មតំឡើងកម្មវិធី

  យកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន OPPO ហើយយើងនឹងតំឡើងវាទៅកាន់កំណែជំនាន់ចុងក្រោយបំផុត។

ម៉ូដែល, ប្រទេស & តំបន់

ម៉ូដែល, ប្រទេស & តំបន់ដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ការធានាអន្តរជាតិ

 • {{ item }}

សំណួរ-ចម្លើយ

 • {{ item.title }}

 • {{ item.title }}
  បត់

ចុចដើម្បីមើលសំណួរទាំងអស់

បត់

ចុចដើម្បីមើលល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មការធានាអន្តរជាតិរបស់ OPPO
{{ selectModel ? selectModel : "ជ្រើសរើសម៉ូដែល" }}
{{ selectModel ? "ប្រទេស / តំបន់គាំទ្រ" : "ជ្រើសរើស"}}
ជ្រើសរើស
 • {{ item }}

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម