កម្មវិធីរំលឹក

1.ទិន្នន័យនៃការជួសជុលចុងក្រោយបំផុតក្នុងកំឡុងពេល ៣០ថ្ងៃ។ លេខរៀងជួសជុលអាចរកបាននៅក្នុងទំរង់បែបបទជួសជុលដែលផ្តល់ដោយក្រុមការងារសេវាកម្ម OPPO។

2.មានបីវិធីដើម្បីរកលេខ IMEI:

• ១. ចុច *#06# នៅលើបន្ទះចុចដើម្បីពិនិត្យមើលលេខ IMEI។
• ២. ពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្រោមនៃប្រអប់វេចខ្ចប់ផលិតផល។
• ចូលទៅកាន់ [Settings] > [About Phone] > [Status] > [IMEI]

Call: 1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។
1800206776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

suspension button icon