ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជួសជុល

ពិនិត្យឥឡូវនេះ

ដំនើរការនៃការជុសជុល

ម៉ូឌែល {{ marketing_modelidName }}
លេខរៀងជួសជុល {{ formNum }}
{{ productTitle }}{{ IMEI }}
 • {{ item.time }} {{ item.currentStatus }} {{ item.result }}
ពិនិត្យម្តងទៀត
Repair Status
សេវាកម្មជួសជុល

កម្មវិធីរំលឹក

 • 1.
  ទិន្នន័យនៃការជួសជុលចុងក្រោយបំផុតក្នុងកំឡុងពេល ៣០ថ្ងៃ។
  លេខរៀងជួសជុលអាចរកបាននៅក្នុងទំរង់បែបបទជួសជុលដែលផ្តល់ដោយក្រុមការងារសេវាកម្ម OPPO។
 • 2.
  មានបីវិធីដើម្បីរកលេខ IMEI:
  • • ១. ចុច *#06# នៅលើបន្ទះចុចដើម្បីពិនិត្យមើលលេខ IMEI។
  • • ២. ពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្រោមនៃប្រអប់វេចខ្ចប់ផលិតផល។
  • • ចូលទៅកាន់ [Settings] > [About Phone] > [Status] > [IMEI]

Call: 1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។
1800206776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

suspension button icon